HEER, onze Heer, hoe machtig is Uw naam op heel de aarde.

U die aan de hemel Uw luister toont – met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt U een macht op tegen Uw vijanden om hun wraak en verzet te breken.

Zie ik de hemel, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren door U daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind dat U naar hem omziet?

U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van Uw handen en alles aan zijn voeten gelegd:

schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

HEER, onze Heer, hoe machtig is Uw naam op heel de aarde.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 150:1-6
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 147:1-20
Psalmen 95:1-11
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 91:1-16
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 97:1-12
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 149:1-9
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 10:1-18
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
0Shares