HEER, onze Heer, hoe machtig is Uw naam op heel de aarde.

U die aan de hemel Uw luister toont – met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt U een macht op tegen Uw vijanden om hun wraak en verzet te breken.

Zie ik de hemel, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren door U daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind dat U naar hem omziet?

U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van Uw handen en alles aan zijn voeten gelegd:

schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

HEER, onze Heer, hoe machtig is Uw naam op heel de aarde.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 95:1-11
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 117:1-2
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 96:1-13
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 116:1-19
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 91:1-16
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
0Shares