die Zijn volk leidde, in de woestijn – eeuwig duurt Zijn trouw –  die geduchte koningen versloeg – eeuwig duurt Zijn trouw – en machtige koningen doodde – eeuwig duurt Zijn trouw –

Sichon, koning der Amorieten – eeuwig duurt Zijn trouw – en Og, de koning van Basan – eeuwig duurt Zijn trouw –

en hun land weggaf, als bezit – eeuwig duurt Zijn trouw – als bezit aan Israël, Zijn dienaar – eeuwig duurt Zijn trouw –

die in onze rampspoed aan ons heeft gedacht – eeuwig duurt Zijn trouw – en ons ontrukte aan onze belagers – eeuwig duurt Zijn trouw –

Hij geeft brood aan alles wat leeft – eeuwig duurt Zijn trouw –  loof de God van de hemel – eeuwig duurt Zijn trouw!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 91:1-16
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 116:1-19
Psalmen 99:1-9
Psalmen 117:1-2
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 146:1-10
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 118:1-14 1
0Shares