Van Uw liefde, HEER, wil ik eeuwig zingen, van Uw trouw getuigen, geslacht na geslacht. Ik belijd:

Uw liefde houdt eeuwig stand, Uw trouw hebt U in de hemel gevestigd.

‘Ik heb met mijn uitverkorene een verbond gesloten, aan Mijn dienaar David gezworen:

Uw dynastie zal Ik voor eeuwig vestigen, uw troon in stand houden, geslacht na geslacht.’

HEER, laat de hemel dit wonder prijzen, laat de kring van hemelingen U loven om Uw trouw.  Want wie daar boven kan de HEER evenaren, wie van de goden zich meten met de HEER, met God, zeer geducht in de raad van de hemelingen, gevreesd bij allen die Hem omringen?

HEER, God van de hemelse machten, HEER, wie is zo sterk als U? Trouw omhult U als een mantel.  U heerst over de hoog rijzende zee – verheffen zich haar golven, U brengt ze tot rust. U hebt Rahab verpletterd en doorboord, met krachtige arm Uw vijanden verstrooid.

Van U is de hemel, van U ook de aarde, de wereld met alles wat er leeft, hebt U gegrond, het noorden, het zuiden, U hebt ze geschapen, Tabor en Hermon bejubelen Uw naam.

Uw arm verricht heldendaden, krachtig is Uw hand, geheven Uw rechterarm, Uw troon rust op recht en gerechtigheid, liefde en waarheid staan in Uw dienst.

Gelukkig het volk dat van Uw roem getuigt en leeft, HEER, in het licht van Uw gelaat. Juichend roepen zij Uw naam, dag aan dag, door Uw gerechtigheid richten zij zich op.

U bent de glans van onze kracht, door Uw gunst verhoogt U ons aanzien. Aan de HEER danken wij ons schild, aan de Heilige van Israël onze koning.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 95:1-11
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 43:1-5
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 117:1-2
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 10:1-18
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 137:1-8
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 146:1-10
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 93:1-5
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 148:1-14
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
0Shares