Van Uw liefde, HEER, wil ik eeuwig zingen, van Uw trouw getuigen, geslacht na geslacht. Ik belijd:

Uw liefde houdt eeuwig stand, Uw trouw hebt U in de hemel gevestigd.

‘Ik heb met mijn uitverkorene een verbond gesloten, aan Mijn dienaar David gezworen:

Uw dynastie zal Ik voor eeuwig vestigen, uw troon in stand houden, geslacht na geslacht.’

HEER, laat de hemel dit wonder prijzen, laat de kring van hemelingen U loven om Uw trouw.  Want wie daar boven kan de HEER evenaren, wie van de goden zich meten met de HEER, met God, zeer geducht in de raad van de hemelingen, gevreesd bij allen die Hem omringen?

HEER, God van de hemelse machten, HEER, wie is zo sterk als U? Trouw omhult U als een mantel.  U heerst over de hoog rijzende zee – verheffen zich haar golven, U brengt ze tot rust. U hebt Rahab verpletterd en doorboord, met krachtige arm Uw vijanden verstrooid.

Van U is de hemel, van U ook de aarde, de wereld met alles wat er leeft, hebt U gegrond, het noorden, het zuiden, U hebt ze geschapen, Tabor en Hermon bejubelen Uw naam.

Uw arm verricht heldendaden, krachtig is Uw hand, geheven Uw rechterarm, Uw troon rust op recht en gerechtigheid, liefde en waarheid staan in Uw dienst.

Gelukkig het volk dat van Uw roem getuigt en leeft, HEER, in het licht van Uw gelaat. Juichend roepen zij Uw naam, dag aan dag, door Uw gerechtigheid richten zij zich op.

U bent de glans van onze kracht, door Uw gunst verhoogt U ons aanzien. Aan de HEER danken wij ons schild, aan de Heilige van Israël onze koning.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 93:1-5
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 148:1-14
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 91:1-16
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 96:1-13
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
0Shares