De HEER heb ik lief, Hij hoort mijn stem, mijn smeken, Hij luistert naar mij, ik roep Hem aan, mijn leven lang.

Banden van de dood omknelden mij, angsten van het dodenrijk grepen mij aan, ik voelde angst en pijn. Toen riep ik de naam van de HEER:

‘HEER, red toch mijn leven!’

De HEER is genadig en rechtvaardig, onze God is een God van ontferming, de HEER beschermt de eenvoudigen, machteloos was ik en Hij heeft mij bevrijd.

Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is je te hulp gekomen. Ja, U hebt mijn leven ontrukt aan de dood, mijn ogen gedroogd van tranen, mijn voeten voor struikelen behoed.

Ik mag wandelen in het land van de levenden onder het oog van de HEER. Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik:

‘Ik ben diep ongelukkig.’

Al te snel dacht ik:

Geen mens die zijn woord houdt. Hoe kan ik de HEER vergoeden wat Hij voor mij heeft gedaan?

Ik zal de beker van bevrijding heffen, de naam aanroepen van de HEER en mijn geloften aan de HEER inlossen in het bijzijn van heel Zijn volk.

Met pijn ziet de HEER de dood van Zijn getrouwen. Ach, HEER, ik ben Uw dienaar, Uw dienaar ben ik, de zoon van Uw dienares:

U hebt mijn boeien verbroken.

U wil ik een dankoffer brengen. Ik zal de naam aanroepen van de HEER en mijn geloften aan de HEER inlossen in het bijzijn van heel Zijn volk,  in de voorhoven van het huis van de HEER, binnen Uw muren, Jeruzalem.

Halleluja!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 147:1-20
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 117:1-2
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 95:1-11
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 94:1-23
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
0Shares