De HEER heb ik lief, Hij hoort mijn stem, mijn smeken, Hij luistert naar mij, ik roep Hem aan, mijn leven lang.

Banden van de dood omknelden mij, angsten van het dodenrijk grepen mij aan, ik voelde angst en pijn. Toen riep ik de naam van de HEER:

‘HEER, red toch mijn leven!’

De HEER is genadig en rechtvaardig, onze God is een God van ontferming, de HEER beschermt de eenvoudigen, machteloos was ik en Hij heeft mij bevrijd.

Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is je te hulp gekomen. Ja, U hebt mijn leven ontrukt aan de dood, mijn ogen gedroogd van tranen, mijn voeten voor struikelen behoed.

Ik mag wandelen in het land van de levenden onder het oog van de HEER. Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik:

‘Ik ben diep ongelukkig.’

Al te snel dacht ik:

Geen mens die zijn woord houdt. Hoe kan ik de HEER vergoeden wat Hij voor mij heeft gedaan?

Ik zal de beker van bevrijding heffen, de naam aanroepen van de HEER en mijn geloften aan de HEER inlossen in het bijzijn van heel Zijn volk.

Met pijn ziet de HEER de dood van Zijn getrouwen. Ach, HEER, ik ben Uw dienaar, Uw dienaar ben ik, de zoon van Uw dienares:

U hebt mijn boeien verbroken.

U wil ik een dankoffer brengen. Ik zal de naam aanroepen van de HEER en mijn geloften aan de HEER inlossen in het bijzijn van heel Zijn volk,  in de voorhoven van het huis van de HEER, binnen Uw muren, Jeruzalem.

Halleluja!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 94:1-23
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 99:1-9
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 10:1-18
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 119:1-16 1
0Shares