God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.  Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Laat de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de bergen doen beven.

Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God, de heilige woning van de Allerhoogste.  Met God in haar midden stort zij niet in, vroeg in de morgen komt God haar te hulp. Volken roeren zich, rijken storten ineen, Zijn donderstem klinkt – de aarde siddert.

De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob.

Kom en zie wat de HEER heeft gedaan, verbijsterend is wat Hij op aarde verricht:

wereldwijd bant Hij oorlogen uit, bogen breekt Hij, lansen verbrijzelt Hij, wagens verbrandt Hij in het vuur. ‘Staak de strijd, en erken dat Ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’

De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 147:1-20
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 146:1-10
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 115:1-18
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 97:1-12
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 136:16-26 2
0Shares