Bij U, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande. Bevrijd mij en doe mij recht, hoor mij, haast U mij te helpen, wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt.

U bent mijn rots, mijn vesting, U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van Uw naam, mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen, U bent mijn toevlucht.

In Uw hand leg ik mijn leven, HEER, trouwe God, U verlost mij. Wie armzalige goden vereren – ik haat ze, ik vertrouw op de HEER.

Ik zal mij verblijden, juichen over Uw trouw, want U ziet mijn ellende, U kent de nood van mijn ziel, U laat niet toe dat de vijand mij insluit, U geeft mijn voeten de ruimte.

Heb erbarmen, HEER, want ik verkeer in nood, mijn ogen zijn gezwollen van verdriet, mijn ziel en mijn lichaam verkwijnen,

mijn leven verloopt in ellende, zuchtend slijt ik mijn dagen, door eigen schuld slinken mijn krachten, tot op mijn botten teer ik weg.

Bij allen die mij belagen wek ik de lachlust, bij mijn buren nog het meest. Wie mij kennen zijn verbijsterd, wie mij zien aankomen op straat wenden zich af en ontvluchten mij.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 148:1-14
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 93:1-5
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 114:1-8
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 97:1-12
Psalmen 99:1-9
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 117:1-2
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 116:1-19
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 43:1-5
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 115:1-18
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 147:1-20
Psalmen 91:1-16
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
0Shares