De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van Zijn lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER, de nederigen zullen het met vreugde horen.

Roem met mij de grootheid van de HEER, sluit u aan om Zijn naam te verheffen. Ik zocht de HEER en Hij gaf antwoord, Hij heeft mij van alle angst bevrijd.

Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren. In mijn verdrukking riep ik tot de HEER, Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.

De engel van de HEER waakt over wie Hem vrezen, en bevrijdt hen. Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt.

Vromen, heb ontzag voor de HEER:

wie Hem vreest lijdt geen gebrek. Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.

Kom, kinderen, luister naar mij, ik leer je ontzag voor de HEER. Hebben jullie het leven lief, wil je goede jaren genieten?

Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog. Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na.

Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, Zijn oor luistert naar hun hulpgeroep. Toornig ziet de HEER wie kwaad doen aan, Hij wist hun namen op aarde uit.

De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, Hij bevrijdt hen uit de nood, gebroken mensen is de HEER nabij, Hij redt wie zwaar wordt getroffen.

Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de HEER zal hem steeds weer bevrijden. Hij waakt zelfs over zijn beenderen, niet één ervan wordt verbrijzeld.

Een slecht mens komt om door eigen kwaad, wie een rechtvaardige haat zal boeten, de HEER redt het leven van Zijn dienaren, nooit zal boeten wie schuilt bij Hem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 114:1-8
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 94:1-23
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 95:1-11
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 43:1-5
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 2:1-12
0Shares