God, met eigen oren hebben wij het gehoord, onze voorouders vertelden het ons door:

de daden die U verrichtte in hun dagen, in de dagen van weleer.

Om hén te planten hebt U volken verdreven, naties verslagen om ruimte te geven aan hén.  Zij verkregen het land niet met het zwaard, niet hun eigen kracht heeft hen gered,

maar Uw rechterhand, Uw arm, het licht van Uw gelaat – U had hen lief. U, God, bent mijn koning, U beveelt de redding van Jakob.

Met U stoten wij onze belagers neer, met Uw naam vertrappen wij onze tegenstanders. Het is niet mijn boog waarop ik vertrouw, niet mijn zwaard dat mij redt,

U hebt ons gered van onze belagers, U liet onze haters beschaamd staan. God, wij loven U dag na dag, Uw naam zullen wij altijd prijzen.

Toch hebt U ons nu verstoten en vernederd:

U trok niet ten strijde met onze legers, U deed ons wijken voor onze belagers, onze haters roofden ons leeg.

U hebt ons als slachtvee uitgeleverd, ons onder vreemde volken verstrooid, U hebt Uw volk van de hand gedaan, veel bracht de verkoop U niet op.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 10:1-18
Psalmen 93:1-5
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 137:1-8
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
0Shares