Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. ‘Mijn God!’ roep ik overdag, en U antwoordt niet, ’s nachts, en ik vind geen rust.

U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont. Op U hebben onze voorouders vertrouwd; zij hebben vertrouwd en U verloste hen, tot U geroepen en zij ontkwamen, op U vertrouwd en zij werden niet beschaamd.

Maar ik ben een worm en geen mens, door iedereen versmaad, bij het volk veracht.  Allen die mij zien, bespotten mij, ze schudden meewarig het hoofd:

‘Wend je tot de HEER! Laat Hij je verlossen, laat Hij je bevrijden, Hij houdt toch van je?’

U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald, mij aan haar borsten toevertrouwd, bij mijn geboorte vingen Uw handen mij op, van de moederschoot af bent U mijn God.

Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij en er is niemand die helpt.  Een troep stieren staat om mij heen, buffels van Basan omsingelen mij, roofzuchtige, brullende leeuwen sperren hun muil naar mij open.

Als water ben ik uitgegoten, mijn gebeente valt uiteen, mijn hart is als was, het smelt in mijn lijf. Mijn kracht is droog als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte, U legt mij neer in het stof van de dood.

Honden staan om mij heen, een woeste bende sluit mij in, zij hebben mijn handen en voeten doorboord.  Ik kan al mijn beenderen tellen. Zij kijken vol leedvermaak toe, verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 150:1-6
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 1:1-6
Psalmen 115:1-18
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 94:1-23
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 95:1-11
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 99:1-9
Psalmen 147:1-20
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
0Shares