Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. ‘Mijn God!’ roep ik overdag, en U antwoordt niet, ’s nachts, en ik vind geen rust.

U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont. Op U hebben onze voorouders vertrouwd; zij hebben vertrouwd en U verloste hen, tot U geroepen en zij ontkwamen, op U vertrouwd en zij werden niet beschaamd.

Maar ik ben een worm en geen mens, door iedereen versmaad, bij het volk veracht.  Allen die mij zien, bespotten mij, ze schudden meewarig het hoofd:

‘Wend je tot de HEER! Laat Hij je verlossen, laat Hij je bevrijden, Hij houdt toch van je?’

U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald, mij aan haar borsten toevertrouwd, bij mijn geboorte vingen Uw handen mij op, van de moederschoot af bent U mijn God.

Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij en er is niemand die helpt.  Een troep stieren staat om mij heen, buffels van Basan omsingelen mij, roofzuchtige, brullende leeuwen sperren hun muil naar mij open.

Als water ben ik uitgegoten, mijn gebeente valt uiteen, mijn hart is als was, het smelt in mijn lijf. Mijn kracht is droog als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte, U legt mij neer in het stof van de dood.

Honden staan om mij heen, een woeste bende sluit mij in, zij hebben mijn handen en voeten doorboord.  Ik kan al mijn beenderen tellen. Zij kijken vol leedvermaak toe, verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 137:1-8
Psalmen 43:1-5
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 148:1-14
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 147:1-20
Psalmen 1:1-6
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 115:1-18
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 96:1-13
0Shares