De zondaar vraagt te leen en brengt niet terug, de rechtvaardige geeft, uit mededogen. Gods gezegenden zullen het land bezitten, de vervloekten worden verdelgd.

Wie de HEER welgevallig is, mag Zijn weg gaan met vaste tred. Al komt hij ten val, hij blijft niet liggen, want de HEER richt hem op.

Ooit was ik jong, nu ben ik oud, en nooit zag ik dat een rechtvaardige werd verlaten, nooit zag ik Zijn kinderen zoeken naar brood; Hij is vol mededogen en leent uit, elke dag, voor Zijn kinderen is Hij een zegen.

Mijd het kwade en doe het goede, en je zult voor eeuwig wonen in het land,  want de HEER heeft gerechtigheid lief, wie Hem trouw zijn, verlaat Hij niet.

Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd. De rechtvaardigen zullen het land bezitten en het bewonen, hun leven lang.

De mond van de rechtvaardige spreekt wijsheid, zijn tong spreekt gerechtigheid, hij draagt de wet van God in zijn hart en zijn voeten struikelen niet.

De zondaar loert op de rechtvaardige en zoekt een kans om hem te doden, maar de HEER laat Zijn dienaar niet los:

wordt hij aangeklaagd, vrijspraak zal volgen.

Vestig je hoop op de HEER en blijf op de weg die Hij wijst, Hij zal je aanzien geven en grondbezit, je zult beleven dat zondaars worden verdelgd.

Ik heb een zondaar gezien, een uitbuiter, hij groeide uit als een woekerende laurier; op een dag was hij verdwenen, ik zocht hem en ik vond hem niet.

Zie de onschuldigen, kijk naar de oprechten:

wie vredelievend zijn hebben de toekomst. Maar zondaars worden verdelgd, er is geen toekomst voor een slecht mens.

De rechtvaardigen vinden redding bij de HEER, Hij is hun toevlucht in tijden van nood.  De HEER heeft hen altijd geholpen en bevrijd, Hij bevrijdt hen ook nu van de zondaars, Hij redt hen, want zij schuilen bij Hem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 2:1-12
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 137:1-8
Psalmen 93:1-5
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 94:1-23
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 147:1-20
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
0Shares