De zondaar vraagt te leen en brengt niet terug, de rechtvaardige geeft, uit mededogen. Gods gezegenden zullen het land bezitten, de vervloekten worden verdelgd.

Wie de HEER welgevallig is, mag Zijn weg gaan met vaste tred. Al komt hij ten val, hij blijft niet liggen, want de HEER richt hem op.

Ooit was ik jong, nu ben ik oud, en nooit zag ik dat een rechtvaardige werd verlaten, nooit zag ik Zijn kinderen zoeken naar brood; Hij is vol mededogen en leent uit, elke dag, voor Zijn kinderen is Hij een zegen.

Mijd het kwade en doe het goede, en je zult voor eeuwig wonen in het land,  want de HEER heeft gerechtigheid lief, wie Hem trouw zijn, verlaat Hij niet.

Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd. De rechtvaardigen zullen het land bezitten en het bewonen, hun leven lang.

De mond van de rechtvaardige spreekt wijsheid, zijn tong spreekt gerechtigheid, hij draagt de wet van God in zijn hart en zijn voeten struikelen niet.

De zondaar loert op de rechtvaardige en zoekt een kans om hem te doden, maar de HEER laat Zijn dienaar niet los:

wordt hij aangeklaagd, vrijspraak zal volgen.

Vestig je hoop op de HEER en blijf op de weg die Hij wijst, Hij zal je aanzien geven en grondbezit, je zult beleven dat zondaars worden verdelgd.

Ik heb een zondaar gezien, een uitbuiter, hij groeide uit als een woekerende laurier; op een dag was hij verdwenen, ik zocht hem en ik vond hem niet.

Zie de onschuldigen, kijk naar de oprechten:

wie vredelievend zijn hebben de toekomst. Maar zondaars worden verdelgd, er is geen toekomst voor een slecht mens.

De rechtvaardigen vinden redding bij de HEER, Hij is hun toevlucht in tijden van nood.  De HEER heeft hen altijd geholpen en bevrijd, Hij bevrijdt hen ook nu van de zondaars, Hij redt hen, want zij schuilen bij Hem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 146:1-10
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 96:1-13
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 137:1-8
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
0Shares