Gelukkig wie zorgt voor de armen; in kwade dagen zal de HEER hem uitkomst geven,  de HEER zal hem beschermen en in leven houden, men prijst hem gelukkig in het hele land. ‘Lever hem niet uit aan zijn vijanden!’ Op zijn ziekbed zal de HEER hem tot steun zijn. ‘Hoe lang hij ook ziek ligt, U keert zijn lot ten goede.’

Ik zeg:

‘HEER, wees mij genadig, genees mij, ik heb tegen U gezondigd.’  Mijn vijanden verwensen mij, ze zeggen:

‘Wanneer sterft hij en verdwijnt zijn naam?’ Wie mij bezoekt, heeft mooie woorden, maar zijn hart is vol kwade gedachten; staat hij buiten, hij spreekt ze uit.

Wie mij haten hopen het ergste voor mij en fluisteren aan mijn bed tegen elkaar:

‘Een dodelijke kwaal heeft hem geveld, wie zo ziek ligt, staat nooit meer op.’ Zelfs mijn beste vriend, op wie ik vertrouwde, die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd.

Toon mij, HEER, Uw genade en laat mij opstaan, dan zal ik hun geven wat ze verdienen.  Hieraan zal ik weten dat U mij liefhebt:

als mijn vijand niet langer juicht, als U mij bijstaat, omdat ik onschuldig ben, en mij voorgoed laat wonen in Uw nabijheid.

Geprezen zij de HEER, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen, amen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 149:1-9
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 97:1-12
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 146:1-10
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 1:1-6
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 114:1-8
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 119:133-150 9
0Shares