Gelukkig wie zorgt voor de armen; in kwade dagen zal de HEER hem uitkomst geven,  de HEER zal hem beschermen en in leven houden, men prijst hem gelukkig in het hele land. ‘Lever hem niet uit aan zijn vijanden!’ Op zijn ziekbed zal de HEER hem tot steun zijn. ‘Hoe lang hij ook ziek ligt, U keert zijn lot ten goede.’

Ik zeg:

‘HEER, wees mij genadig, genees mij, ik heb tegen U gezondigd.’  Mijn vijanden verwensen mij, ze zeggen:

‘Wanneer sterft hij en verdwijnt zijn naam?’ Wie mij bezoekt, heeft mooie woorden, maar zijn hart is vol kwade gedachten; staat hij buiten, hij spreekt ze uit.

Wie mij haten hopen het ergste voor mij en fluisteren aan mijn bed tegen elkaar:

‘Een dodelijke kwaal heeft hem geveld, wie zo ziek ligt, staat nooit meer op.’ Zelfs mijn beste vriend, op wie ik vertrouwde, die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd.

Toon mij, HEER, Uw genade en laat mij opstaan, dan zal ik hun geven wat ze verdienen.  Hieraan zal ik weten dat U mij liefhebt:

als mijn vijand niet langer juicht, als U mij bijstaat, omdat ik onschuldig ben, en mij voorgoed laat wonen in Uw nabijheid.

Geprezen zij de HEER, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen, amen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 137:1-8
Psalmen 115:1-18
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 1:1-6
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 43:1-5
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 91:1-16
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
0Shares