Hoor mijn stem, God, hoor mijn klacht, behoed mij voor de dreiging van de vijand, verberg mij voor die misdadige bende, voor die meute van boosdoeners.

Ze scherpen hun tong als een mes, ze richten hun pijl, een giftig woord, uit verborgen hoeken schieten ze op een onschuldige, ze schieten onverhoeds, voor niemand bang.

Ze wapenen zich met kwade woorden, overwegen het zetten van een val, en zeggen:

‘Wie zou het zien?’ Ze zinnen op misdaden en denken:

‘We lijken onschuldig, zo verborgen is ons plan. – Diep als een afgrond is het hart van de mens.’

Dan schiet God Zijn pijl op hen af, onverhoeds worden ze zwaar verwond, hun eigen tong heeft hen ten val gebracht, wie hen ziet, schudt verbijsterd het hoofd.

De mensen zijn van ontzag vervuld en roemen wat God heeft gedaan, zij beseffen dat het Zijn werk is.  De rechtvaardige verblijdt zich in de HEER en zoekt bij Hem zijn toevlucht. Wie oprecht van hart is, prijst zich gelukkig.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 97:1-12
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 99:1-9
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 147:1-20
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 135:13-21 2
0Shares