Hoor mijn stem, God, hoor mijn klacht, behoed mij voor de dreiging van de vijand, verberg mij voor die misdadige bende, voor die meute van boosdoeners.

Ze scherpen hun tong als een mes, ze richten hun pijl, een giftig woord, uit verborgen hoeken schieten ze op een onschuldige, ze schieten onverhoeds, voor niemand bang.

Ze wapenen zich met kwade woorden, overwegen het zetten van een val, en zeggen:

‘Wie zou het zien?’ Ze zinnen op misdaden en denken:

‘We lijken onschuldig, zo verborgen is ons plan. – Diep als een afgrond is het hart van de mens.’

Dan schiet God Zijn pijl op hen af, onverhoeds worden ze zwaar verwond, hun eigen tong heeft hen ten val gebracht, wie hen ziet, schudt verbijsterd het hoofd.

De mensen zijn van ontzag vervuld en roemen wat God heeft gedaan, zij beseffen dat het Zijn werk is.  De rechtvaardige verblijdt zich in de HEER en zoekt bij Hem zijn toevlucht. Wie oprecht van hart is, prijst zich gelukkig.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 94:1-23
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 91:1-16
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 117:1-2
0Shares