De zonde spreekt tot de goddeloze, diep in zijn hart – angst voor God kent hij niet. De zonde sust zijn geweten in slaap – geen besef van schuld, geen afkeer van het kwaad.

Hij spreekt woorden van onheil en bedrog en blijft ver van wat wijs en goed is, op zijn bed bedenkt hij verderfelijke plannen, hij betreedt een verkeerde weg en het kwade verwerpt hij niet.

HEER, hoog als de hemel is Uw liefde, tot in de wolken reikt Uw trouw, Uw gerechtigheid is als de machtige bergen, Uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan:

U, HEER, bent de Redder van mens en dier.

Hoe kostbaar is Uw liefde, God! In de schaduw van Uw vleugels schuilen de mensen,  zij laven zich aan de overvloed van Uw huis, U lest hun dorst met een stroom van vreugden, want bij U is de bron van het leven, door Uw licht zien wij licht.

Toon aan Uw getrouwen gedurig Uw liefde, aan de oprechten van hart Uw gerechtigheid.  Laat de voet van hoogmoedigen mij niet vertrappen, de hand van goddelozen mij niet verjagen. Daar liggen zij die verderf zaaiden – gevallen, neergestoten, zonder kracht om op te staan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 147:1-20
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 137:1-8
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 115:1-18
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 149:1-9
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
0Shares