De HEER spreekt tot mijn Heer:

‘Neem plaats aan Mijn rechterhand, Ik maak van je vijanden een bank voor je voeten.’

Uit Sion reikt de HEER U de scepter van de macht, U zult heersen over Uw vijanden. Uw volk staat klaar op de dag dat U ten strijde trekt. Op de heilige bergen, uit de schoot van de dageraad, komt tot U de dauw van Uw jeugd.

De HEER heeft gezworen, en komt op Zijn eed niet terug:

‘Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek was.’

De Heer aan Uw rechterhand verplettert koningen op de dag van Zijn toorn.  Hij berecht de volken, verplettert hoofden, overal op aarde, lijken stapelen zich op. Hij drinkt onderweg uit de beek en dan heft Hij Zijn hoofd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 2:1-12
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 93:1-5
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 10:1-18
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 137:1-8
0Shares