Hoor mij, HEER, en antwoord mij, ik ben verzwakt en arm. Behoed mij, want ik ben U toegewijd, red Uw dienaar die op U vertrouwt, U bent mijn God.

Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot U,  verblijd het hart van Uw dienaar, naar U verlang ik, Heer. U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, Uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.

Hoor mijn gebed, HEER, luister naar mijn smeken. In dit uur van mijn nood roep ik U aan, want U geeft mij antwoord.

Geen god is U gelijk, Heer, Uw daden zijn zonder weerga.  Alle volken, door U gemaakt, komen en buigen zich, Heer, voor U en prijzen Uw naam. U bent groot, U doet wonderen, U alleen bent God.

Wijs mij Uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van Uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor Uw naam.  U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart, Uw naam voor eeuwig prijzen. Want U toont mij Uw grote trouw, U verlost mij uit de diepte van het dodenrijk.

God, een opstandige bende komt op mij af, met geweld bedreigen zij mijn leven, zij houden U niet voor ogen. U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig.

Keer U tot mij en wees mij genadig, schenk kracht aan Uw dienaar, red het kind van Uw dienares. Geef mij een teken van Uw goedheid, dan zullen mijn haters verbleken en zien dat U, HEER, mij bijstaat en troost.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 146:1-10
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 149:1-9
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 43:1-5
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 148:1-14
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 97:1-12
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
0Shares