Hoor mij, HEER, en antwoord mij, ik ben verzwakt en arm. Behoed mij, want ik ben U toegewijd, red Uw dienaar die op U vertrouwt, U bent mijn God.

Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot U,  verblijd het hart van Uw dienaar, naar U verlang ik, Heer. U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, Uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.

Hoor mijn gebed, HEER, luister naar mijn smeken. In dit uur van mijn nood roep ik U aan, want U geeft mij antwoord.

Geen god is U gelijk, Heer, Uw daden zijn zonder weerga.  Alle volken, door U gemaakt, komen en buigen zich, Heer, voor U en prijzen Uw naam. U bent groot, U doet wonderen, U alleen bent God.

Wijs mij Uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van Uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor Uw naam.  U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart, Uw naam voor eeuwig prijzen. Want U toont mij Uw grote trouw, U verlost mij uit de diepte van het dodenrijk.

God, een opstandige bende komt op mij af, met geweld bedreigen zij mijn leven, zij houden U niet voor ogen. U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig.

Keer U tot mij en wees mij genadig, schenk kracht aan Uw dienaar, red het kind van Uw dienares. Geef mij een teken van Uw goedheid, dan zullen mijn haters verbleken en zien dat U, HEER, mij bijstaat en troost.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 99:1-9
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 43:1-5
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
0Shares