Wijs mij, HEER, de weg van Uw wetten, dan volg ik die tot het einde toe. Geef mij inzicht, en ik zal Uw wet volgen, hem onderhouden met heel mijn hart.

Laat mij het pad gaan van Uw geboden, dat is mij het liefst. Neig mijn hart naar Uw richtlijnen en niet naar winstbejag.

Houd mijn ogen af van wat leeg is, laat mij Uw wegen gaan, en leven. Kom Uw belofte aan Uw dienaar na, dan zal ik van ontzag voor U vervuld zijn.

Houd spot van mij af:

die beangstigt mij, maar Uw voorschriften maken mij gelukkig.  Hoe verlang ik naar Uw regels, doe mij leven in Uw gerechtigheid.

Laat mij, HEER, Uw trouw ervaren, red mij, zoals U hebt beloofd. Dan kan ik antwoorden wie mij bespot, want ik vertrouw op Uw woord.

Neem de waarheid nooit weg uit mijn mond, in Uw voorschriften stel ik mijn hoop. Ik zal mij houden aan Uw wet, voor eeuwig en altijd.

Laat mij voortgaan op een ruime weg, want steeds zoek ik Uw regels. Dan kan ik zelfs voor koningen getuigen van Uw richtlijnen, zonder schaamte.

Ik verheug mij in Uw geboden, ik heb ze lief.  Ik reikhals naar Uw geboden, ik heb ze lief. Uw wetten blijf ik overdenken.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 149:1-9
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 137:1-8
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 96:1-13
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 150:1-6
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
0Shares