Wijs mij, HEER, de weg van Uw wetten, dan volg ik die tot het einde toe. Geef mij inzicht, en ik zal Uw wet volgen, hem onderhouden met heel mijn hart.

Laat mij het pad gaan van Uw geboden, dat is mij het liefst. Neig mijn hart naar Uw richtlijnen en niet naar winstbejag.

Houd mijn ogen af van wat leeg is, laat mij Uw wegen gaan, en leven. Kom Uw belofte aan Uw dienaar na, dan zal ik van ontzag voor U vervuld zijn.

Houd spot van mij af:

die beangstigt mij, maar Uw voorschriften maken mij gelukkig.  Hoe verlang ik naar Uw regels, doe mij leven in Uw gerechtigheid.

Laat mij, HEER, Uw trouw ervaren, red mij, zoals U hebt beloofd. Dan kan ik antwoorden wie mij bespot, want ik vertrouw op Uw woord.

Neem de waarheid nooit weg uit mijn mond, in Uw voorschriften stel ik mijn hoop. Ik zal mij houden aan Uw wet, voor eeuwig en altijd.

Laat mij voortgaan op een ruime weg, want steeds zoek ik Uw regels. Dan kan ik zelfs voor koningen getuigen van Uw richtlijnen, zonder schaamte.

Ik verheug mij in Uw geboden, ik heb ze lief.  Ik reikhals naar Uw geboden, ik heb ze lief. Uw wetten blijf ik overdenken.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 114:1-8
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 148:1-14
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 1:1-6
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 147:1-20
Psalmen 96:1-13
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 116:1-19
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 117:1-2
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
0Shares