Halleluja!

Loof de HEER, bewoners van de hemel, loof Hem daar in de hoogten, loof Hem, al Zijn herauten, loof Hem, heel Zijn engelenmacht.

Loof Hem, zon en maan, loof Hem, heldere sterren, loof Hem, hoogste hemelen, water boven de hoge hemel.

Laten zij loven de naam van de HEER:

op Zijn bevel zijn zij geschapen, Hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd, Hij stelde een wet die nooit zal vergaan.

Loof de HEER, bewoners van de aarde, zeemonsters en oceanen, vuur en hagel, sneeuw en rook, stormwind die doet wat Hij zegt.

Alle bergen en heuveltoppen, hout dat vrucht draagt, alle ceders, dieren van het veld en dieren in de wei, alles wat kruipt en op vleugels gaat.

Koningen van de aarde en alle naties, vorsten en alle leiders van de aarde, jonge mannen en jonge vrouwen, oud en jong tezamen.

Laten zij loven de naam van de HEER, alleen Zijn naam is hoogverheven, Zijn luister gaat aarde en hemel te boven. Hij verhoogt het aanzien van Zijn volk, de roem van al wie Hem trouw zijn, het volk van Israël, dat Hem nabij is.

Halleluja!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 91:1-16
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 150:1-6
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 115:1-18
Psalmen 1:1-6
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 146:1-10
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 99:1-9
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 10:1-18
Psalmen 137:1-8
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
0Shares