U bent nabij, HEER, al Uw geboden zijn betrouwbaar.  Sinds lang weet ik:

Uw richtlijnen hebt U voor eeuwig vastgesteld.

Zie mijn ellende en red mij, Uw wet vergeet ik niet. Strijd voor mij en verlos mij, houd mij in leven zoals U hebt beloofd.

Redding blijft ver van de zondaars, want Uw wetten zoeken ze niet. Groot is Uw mededogen, HEER, houd mij in leven, U bent rechtvaardig.

Met velen zijn mijn vervolgers en belagers, toch wijk ik van Uw richtlijnen niet af. Ik zie de afvalligen en weerzin vervult mij, want zij houden zich niet aan Uw woord.

Zie hoe ik Uw regels liefheb, HEER, laat mij leven, U bent trouw.  Uw woord is volkomen betrouwbaar, elk van Uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig.

Machtigen vervolgen mij zonder reden, maar alleen voor Uw woorden huivert mijn hart. Ik schep vreugde in Uw belofte, als de vinder van een rijke buit.

Ik haat, ik verafschuw de leugen, maar Uw wet heb ik lief. Ik zing U dagelijks zevenmaal lof om Uw rechtvaardige voorschriften.

Groot is de vrede voor wie Uw wet beminnen, zij vinden geen hindernis op hun weg. Ik verwacht dat U mij redt, HEER, Uw geboden zal ik volbrengen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 115:1-18
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 137:1-8
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 2:1-12
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 10:1-18
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 93:1-5
Psalmen 147:1-20
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 114:1-8
0Shares