U bent nabij, HEER, al Uw geboden zijn betrouwbaar.  Sinds lang weet ik:

Uw richtlijnen hebt U voor eeuwig vastgesteld.

Zie mijn ellende en red mij, Uw wet vergeet ik niet. Strijd voor mij en verlos mij, houd mij in leven zoals U hebt beloofd.

Redding blijft ver van de zondaars, want Uw wetten zoeken ze niet. Groot is Uw mededogen, HEER, houd mij in leven, U bent rechtvaardig.

Met velen zijn mijn vervolgers en belagers, toch wijk ik van Uw richtlijnen niet af. Ik zie de afvalligen en weerzin vervult mij, want zij houden zich niet aan Uw woord.

Zie hoe ik Uw regels liefheb, HEER, laat mij leven, U bent trouw.  Uw woord is volkomen betrouwbaar, elk van Uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig.

Machtigen vervolgen mij zonder reden, maar alleen voor Uw woorden huivert mijn hart. Ik schep vreugde in Uw belofte, als de vinder van een rijke buit.

Ik haat, ik verafschuw de leugen, maar Uw wet heb ik lief. Ik zing U dagelijks zevenmaal lof om Uw rechtvaardige voorschriften.

Groot is de vrede voor wie Uw wet beminnen, zij vinden geen hindernis op hun weg. Ik verwacht dat U mij redt, HEER, Uw geboden zal ik volbrengen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 10:1-18
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 116:1-19
Psalmen 137:1-8
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
0Shares