Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets.
De koningen van de aarde komen in verzet, de wereldmachten spannen samen tegen de HEER en Zijn Gezalfde:

‘Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden.’

Die in de hemel troont lacht, De HEER spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in woede, en Zijn toorn verbijstert hen:

‘Ikzelf heb Mijn Koning gezalfd, op de Sion, Mijn heilige berg.’

Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij:

‘Jij bent Mijn Zoon, Ik heb je vandaag verwekt. Vraag het Mij en Ik geef je de volken in bezit, De einden der aarde in eigendom. Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, Ze stukslaan als een aarden pot.’

Daarom, koningen, wees verstandig, Wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, Breng Hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan Zijn Zoon met een kus, Anders ontvlamt Zijn woede, en uw weg loopt dood, Want bij het geringste ontsteekt Hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij Hem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 99:1-9
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 150:1-6
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 93:1-5
Psalmen 10:1-18
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 144:1-15 Van David
0Shares