Hoor ons, Herder van Israël, die Jozef leidt als een kudde. U die troont op de cherubs, verschijn in luister aan Efraïm, Benjamin en Manasse.

Laat Uw kracht ontwaken, kom, en red ons. God, keer ons lot ten goede, toon Uw lichtend gelaat en wij zijn gered.

HEER, God van de hemelse machten, hoe lang nog blijft U vertoornd op Uw biddende volk? U liet ons brood van tranen eten en een stroom van tranen drinken.

U hebt andere volken tegen ons opgezet, onze vijanden drijven de spot met ons. God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon Uw lichtend gelaat en wij zijn gered.

U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte, en volken verdreven om hem te planten. U gaf hem een ruime plek, hij schoot wortel en vulde het land.

De bergen werden bedekt door zijn schaduw, de machtige ceders door zijn twijgen, hij strekte zijn takken uit tot de zee, tot aan de Grote Rivier zijn ranken.

Waarom hebt U zijn omheining vernield? Voorbijgangers plukken hem leeg, wilde zwijnen wroeten hem om, velddieren vreten hem kaal.

God van de hemelse machten, keer U tot ons, kijk neer uit de hemel en zie, bekommer U om deze wijnstok, de stek die Uw hand heeft geplant, het kind dat U zelf hebt grootgebracht.

Hij is verbrand en weggehakt, verkwijnd onder Uw duistere blik. Leg Uw hand op Uw beschermeling, het mensenkind dat U hebt grootgebracht.

Dan zullen wij niet van U wijken. Laat ons leven, en wij roepen Uw naam:

HEER, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon Uw lichtend gelaat en wij zijn gered.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 93:1-5
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 150:1-6
Psalmen 94:1-23
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 116:1-19
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 146:1-10
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 43:1-5
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
0Shares