Wees niet vertoornd, HEER, straf mij niet, bedwing Uw woede, sla mij niet. Diep zijn Uw pijlen in mij gedrongen, zwaar is Uw hand op mij neergedaald.

Door Uw toorn is niets aan mijn lichaam nog gaaf, door mijn zonden is niets van mijn gebeente nog heel. Mijn schuld steekt hoog boven mij uit, als een zware last, te zwaar om te dragen.

Mijn wonden zweren en stinken vanwege mijn lichtzinnig leven. Ik loop gebogen, diep gebukt, ik ga in het zwart gehuld, dag in dag uit.

In mijn lendenen woedt de koorts, niets aan mijn lichaam is nog gaaf, ik ben uitgeput, gebroken, met bonzend hart schreeuw ik het uit.

Heer, al mijn verlangens zijn U bekend, mijn zuchten is U niet verborgen, mijn hart gaat tekeer, mijn kracht ebt weg, mijn ogen verliezen hun glans.

Mijn liefste vrienden ontlopen mijn leed, wie mij na staan, houden zich ver van mij. Mijn belagers lokken mij in de val, wie mijn ongeluk willen, spreken dreigende taal, dag in dag uit verspreiden ze leugens.

Maar ik houd mij doof en wil niet horen, ik doe als een stomme mijn mond niet open, ik ben als iemand die niet kan horen, geen verweer komt uit mijn mond.

Want op U, HEER, hoop ik, van U komt antwoord, mijn Heer en mijn God. Ik denk:

Laten ze niet om mij lachen, niet triomferen nu mijn voet wankelt.

Want ik ben de ondergang nabij en altijd vergezelt mij de pijn. Ik wil U mijn schuld belijden, door mijn zonden word ik gekweld.

Maar mijn vijanden leven, zij zijn sterk, zij zijn met velen en blind is hun haat. Ze vergelden goed met kwaad en vallen mij aan, al zoek ik het goede.

Verlaat mij niet, HEER, mijn God, blijf niet ver van mij.  Haast U mij te helpen, Heer, U bent mijn redding.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 95:1-11
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 147:1-20
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 148:1-14
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 99:1-9
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 27:1-14 Van David
0Shares