Wees niet vertoornd, HEER, straf mij niet, bedwing Uw woede, sla mij niet. Diep zijn Uw pijlen in mij gedrongen, zwaar is Uw hand op mij neergedaald.

Door Uw toorn is niets aan mijn lichaam nog gaaf, door mijn zonden is niets van mijn gebeente nog heel. Mijn schuld steekt hoog boven mij uit, als een zware last, te zwaar om te dragen.

Mijn wonden zweren en stinken vanwege mijn lichtzinnig leven. Ik loop gebogen, diep gebukt, ik ga in het zwart gehuld, dag in dag uit.

In mijn lendenen woedt de koorts, niets aan mijn lichaam is nog gaaf, ik ben uitgeput, gebroken, met bonzend hart schreeuw ik het uit.

Heer, al mijn verlangens zijn U bekend, mijn zuchten is U niet verborgen, mijn hart gaat tekeer, mijn kracht ebt weg, mijn ogen verliezen hun glans.

Mijn liefste vrienden ontlopen mijn leed, wie mij na staan, houden zich ver van mij. Mijn belagers lokken mij in de val, wie mijn ongeluk willen, spreken dreigende taal, dag in dag uit verspreiden ze leugens.

Maar ik houd mij doof en wil niet horen, ik doe als een stomme mijn mond niet open, ik ben als iemand die niet kan horen, geen verweer komt uit mijn mond.

Want op U, HEER, hoop ik, van U komt antwoord, mijn Heer en mijn God. Ik denk:

Laten ze niet om mij lachen, niet triomferen nu mijn voet wankelt.

Want ik ben de ondergang nabij en altijd vergezelt mij de pijn. Ik wil U mijn schuld belijden, door mijn zonden word ik gekweld.

Maar mijn vijanden leven, zij zijn sterk, zij zijn met velen en blind is hun haat. Ze vergelden goed met kwaad en vallen mij aan, al zoek ik het goede.

Verlaat mij niet, HEER, mijn God, blijf niet ver van mij.  Haast U mij te helpen, Heer, U bent mijn redding.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 94:1-23
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 148:1-14
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 114:1-8
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 97:1-12
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
0Shares