Luid roep ik God, ik schreeuw het uit, luid roep ik God – dat Hij mij hoort.  Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer, bij nacht hef ik mijn handen, rusteloos, mijn ziel laat zich niet troosten. Ik denk aan God en moet zuchten, mijn gedachten vermoeien mijn geest.

U laat me mijn ogen niet sluiten, van onrust vind ik geen woorden,  ik zie terug op voorbije tijden, op de dagen en jaren van vroeger, bij nacht denk ik aan mijn spel op de snaren, mijn hart zoekt, mijn geest vraagt:

Zou de Heer voor eeuwig verstoten, zou Hij niet langer liefhebben?  Is Zijn trouw voorgoed verdwenen, Zijn woord voor eens en altijd verstomd? Vergeet God genadig te zijn, verbergt Zijn ontferming zich achter Zijn toorn?

En ik zeg:

‘Ik weet wat mij kwelt, de hand van de Allerhoogste is niet meer dezelfde.’  Ik denk terug aan de daden van de HEER – ja, ik denk aan Uw wonderen van vroeger, overweeg elk van Uw werken en houd in gedachten Uw grote daden.

Uw weg, God, is een heilige weg – welke god is zo groot als onze God?  U bent de God die wonderen doet, U hebt de volken Uw macht getoond, Uw arm heeft Uw volk bevrijd, de kinderen van Jakob en Jozef.

Toen het water U zag, o God, toen het water U zag, begon het te beven, een huivering trok door de oceanen.  De wolken stortten water, de hemel dreunde luid, Uw pijlen flitsten heen en weer, Uw donder rolde dreunend rond, bliksems verlichtten de wereld, de aarde trilde en schokte.

Door de zee liep Uw weg, door de wijde wateren Uw pad, maar Uw voetsporen bleven onzichtbaar. U leidde Uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aäron.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 149:1-9
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 1:1-6
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 2:1-12
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
0Shares