Luid roep ik God, ik schreeuw het uit, luid roep ik God – dat Hij mij hoort.  Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer, bij nacht hef ik mijn handen, rusteloos, mijn ziel laat zich niet troosten. Ik denk aan God en moet zuchten, mijn gedachten vermoeien mijn geest.

U laat me mijn ogen niet sluiten, van onrust vind ik geen woorden,  ik zie terug op voorbije tijden, op de dagen en jaren van vroeger, bij nacht denk ik aan mijn spel op de snaren, mijn hart zoekt, mijn geest vraagt:

Zou de Heer voor eeuwig verstoten, zou Hij niet langer liefhebben?  Is Zijn trouw voorgoed verdwenen, Zijn woord voor eens en altijd verstomd? Vergeet God genadig te zijn, verbergt Zijn ontferming zich achter Zijn toorn?

En ik zeg:

‘Ik weet wat mij kwelt, de hand van de Allerhoogste is niet meer dezelfde.’  Ik denk terug aan de daden van de HEER – ja, ik denk aan Uw wonderen van vroeger, overweeg elk van Uw werken en houd in gedachten Uw grote daden.

Uw weg, God, is een heilige weg – welke god is zo groot als onze God?  U bent de God die wonderen doet, U hebt de volken Uw macht getoond, Uw arm heeft Uw volk bevrijd, de kinderen van Jakob en Jozef.

Toen het water U zag, o God, toen het water U zag, begon het te beven, een huivering trok door de oceanen.  De wolken stortten water, de hemel dreunde luid, Uw pijlen flitsten heen en weer, Uw donder rolde dreunend rond, bliksems verlichtten de wereld, de aarde trilde en schokte.

Door de zee liep Uw weg, door de wijde wateren Uw pad, maar Uw voetsporen bleven onzichtbaar. U leidde Uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aäron.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 10:1-18
Psalmen 148:1-14
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 1:1-6
Psalmen 94:1-23
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 97:1-12
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
0Shares