Toen Saul opdracht had gegeven David thuis vast te houden en hem te doden.

Bevrijd mij van mijn vijanden, mijn God, bescherm mij tegen mijn belagers. Bevrijd mij van wie onrecht doen, red mij van hen die bloed vergieten.

Zij hebben het op mijn leven voorzien en vallen mij aan met geweld. Niet om mijn misdaad, niet om mijn zonde, HEER,  ik ben onschuldig, maar zij dringen op en sluiten de rijen.

Verhef U om mij te helpen, zie naar mij om, HEER, God van de hemelse machten, God van Israël, ontwaak en straf alle volken, heb geen genade met verraad en onrecht.

Avond aan avond keren zij terug en zwerven rond in de stad, grommend als honden. Hun mond loopt over van venijn, de woorden op hun lippen zijn zwaarden, zij denken:

Wie hoort het?

U, HEER, zult om hen lachen, U drijft de spot met alle volken. Mijn sterkte, aan U houd ik mij vast, ja, God is mijn burcht.

God, die trouw is, zal mij te hulp komen, God zal mij doen neerzien op wie mij aanvallen. Dood hen nog niet – mijn volk mag niet vergeten -, laat hen ronddolen en sla hen dan neer, met Uw kracht, Heer, ons schild.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 150:1-6
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 94:1-23
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 2:1-12
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 149:1-9
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 116:1-19
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 96:1-13
Psalmen 95:1-11
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 119:151-166 10
0Shares