HEER, hoe talrijk zijn mijn belagers, velen vallen mij aan, velen zeggen van mij:

‘God zal hem niet redden.’

U, HEER, bent een schild om mij heen, U bent mijn eer, U houdt mij staande. Roep ik tot de HEER om hulp, Hij antwoordt mij vanaf Zijn heilige berg.

Ik ga liggen, val in slaap en word wakker – de HEER beschermt mij. Ik vrees de tienduizenden niet die mij aan alle kanten omringen.

Sta op, HEER, en red mij, God, sla mijn vijanden in het gezicht, breek de tanden van de wettelozen. Bij U, HEER, is redding, Uw zegen rust op Uw volk.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 147:1-20
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 137:1-8
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 91:1-16
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 115:1-18
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 146:1-10
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 117:1-2
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 94:1-23
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 148:1-14
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
0Shares