HEER, hoe talrijk zijn mijn belagers, velen vallen mij aan, velen zeggen van mij:

‘God zal hem niet redden.’

U, HEER, bent een schild om mij heen, U bent mijn eer, U houdt mij staande. Roep ik tot de HEER om hulp, Hij antwoordt mij vanaf Zijn heilige berg.

Ik ga liggen, val in slaap en word wakker – de HEER beschermt mij. Ik vrees de tienduizenden niet die mij aan alle kanten omringen.

Sta op, HEER, en red mij, God, sla mijn vijanden in het gezicht, breek de tanden van de wettelozen. Bij U, HEER, is redding, Uw zegen rust op Uw volk.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 150:1-6
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 116:1-19
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
0Shares