Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER,  gelukkig wie Zijn richtlijnen volgen, Hem zoeken met heel hun hart. Zij bedrijven geen onrecht, maar gaan de wegen die Hij wijst.

Uw regels hebt U gegeven opdat wij ons eraan houden. Laat toch mijn wegen recht zijn, ik wil mij houden aan Uw wetten.

Ik zal nooit beschaamd staan als ik Uw geboden in acht neem. Ik zal U loven met een oprecht hart als ik Uw rechtvaardige voorschriften leer.  Ik zal mij houden aan Uw wetten – verlaat mij dan niet voorgoed.

Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan Uw woord. Met heel mijn hart heb ik U gezocht, laat mij niet afdwalen van Uw geboden.

Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen U zondigen. Geprezen bent U, HEER, onderwijs mij in Uw wetten.

Mijn lippen hebben uitgesproken wat Uw mond ons voorschreef. Leven naar Uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed.

Uw regels wil ik overdenken, het oog op Uw paden gericht.  Ik verheug mij in Uw wetten, Uw woord zal ik niet vergeten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 115:1-18
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 95:1-11
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 2:1-12
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 99:1-9
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 135:1-12 1
0Shares