Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER,  gelukkig wie Zijn richtlijnen volgen, Hem zoeken met heel hun hart. Zij bedrijven geen onrecht, maar gaan de wegen die Hij wijst.

Uw regels hebt U gegeven opdat wij ons eraan houden. Laat toch mijn wegen recht zijn, ik wil mij houden aan Uw wetten.

Ik zal nooit beschaamd staan als ik Uw geboden in acht neem. Ik zal U loven met een oprecht hart als ik Uw rechtvaardige voorschriften leer.  Ik zal mij houden aan Uw wetten – verlaat mij dan niet voorgoed.

Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan Uw woord. Met heel mijn hart heb ik U gezocht, laat mij niet afdwalen van Uw geboden.

Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen U zondigen. Geprezen bent U, HEER, onderwijs mij in Uw wetten.

Mijn lippen hebben uitgesproken wat Uw mond ons voorschreef. Leven naar Uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed.

Uw regels wil ik overdenken, het oog op Uw paden gericht.  Ik verheug mij in Uw wetten, Uw woord zal ik niet vergeten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 91:1-16
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 117:1-2
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 43:1-5
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 96:1-13
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 10:1-18
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
0Shares