Ik was hem volkomen toegewijd en hoedde mij steeds voor het kwaad, daarom heeft de HEER mijn onschuld beloond, hij zag mijn reine handen.

U bent trouw voor de trouwe, volmaakt voor de volmaakte, zuiver voor de zuivere, maar voor de sluwe ongrijpbaar.

U bent de redder van het vertrapte volk, wie zich hoog wanen, brengt u ten val.  U bent het die mijn lamp doet schijnen, u, HEER, mijn God, verlicht mijn duisternis, met u storm ik af op een legerbende, met mijn God beklim ik de hoogste muur.

Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.

Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God? De God die mij met kracht omgordt, leidt mij op een volmaakte weg,

hij geeft mij voeten snel als hinden, doet mij op toppen van bergen staan, oefent mijn handen voor de strijd – mijn armen spannen de bronzen boog.

U was het schild dat mij redde, uw rechterhand ondersteunde mij, uw woord maakte mij sterk, u baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet.

Ik achtervolgde mijn vijanden, haalde hen in en keerde niet terug voor ik hen had vernietigd, ik verpletterde hen, ze stonden niet meer op, dood lagen ze onder mijn voeten.

U hebt mij omgord met kracht voor de strijd, mijn tegenstanders voor mij doen buigen, u liet mij de rug van mijn vijanden zien, mijn haters, ik roeide ze uit.

Ze riepen om hulp, maar er was geen redder, ze riepen de HEER, maar hij antwoordde niet. Ik verpulverde hen tot stof in de wind, veegde hen weg als vuil van de straat.

U bevrijdde mij van een opstandig volk, stelde mij aan tot hoofd van de naties. Een volk dat ik niet kende, onderwierp zich,  gehoorzaamde mij zodra het van mij hoorde. Vreemdelingen toonden zich onderdanig, vreemde volken verloren hun kracht, bevend kwamen zij uit hun burchten.

De HEER leeft, geprezen zij mijn rots, hoogverheven is God, mijn redder.  De God die mij wraak liet nemen, dwong volken op de knieën, bevrijdde mij van mijn vijanden, verhief mij boven mijn tegenstanders, ontrukte mij aan mannen van geweld.

Daarom wil ik u prijzen te midden van de volken, HEER, een loflied zingen tot eer van uw naam.  Hij schenkt zijn koning grote overwinningen, betoont zich trouw aan zijn gezalfde, aan David en zijn nageslacht, voor altijd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 2:1-12
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 94:1-23
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 10:1-18
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 136:1-15 1
0Shares