Ik was hem volkomen toegewijd en hoedde mij steeds voor het kwaad, daarom heeft de HEER mijn onschuld beloond, hij zag mijn reine handen.

U bent trouw voor de trouwe, volmaakt voor de volmaakte, zuiver voor de zuivere, maar voor de sluwe ongrijpbaar.

U bent de redder van het vertrapte volk, wie zich hoog wanen, brengt u ten val.  U bent het die mijn lamp doet schijnen, u, HEER, mijn God, verlicht mijn duisternis, met u storm ik af op een legerbende, met mijn God beklim ik de hoogste muur.

Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.

Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God? De God die mij met kracht omgordt, leidt mij op een volmaakte weg,

hij geeft mij voeten snel als hinden, doet mij op toppen van bergen staan, oefent mijn handen voor de strijd – mijn armen spannen de bronzen boog.

U was het schild dat mij redde, uw rechterhand ondersteunde mij, uw woord maakte mij sterk, u baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet.

Ik achtervolgde mijn vijanden, haalde hen in en keerde niet terug voor ik hen had vernietigd, ik verpletterde hen, ze stonden niet meer op, dood lagen ze onder mijn voeten.

U hebt mij omgord met kracht voor de strijd, mijn tegenstanders voor mij doen buigen, u liet mij de rug van mijn vijanden zien, mijn haters, ik roeide ze uit.

Ze riepen om hulp, maar er was geen redder, ze riepen de HEER, maar hij antwoordde niet. Ik verpulverde hen tot stof in de wind, veegde hen weg als vuil van de straat.

U bevrijdde mij van een opstandig volk, stelde mij aan tot hoofd van de naties. Een volk dat ik niet kende, onderwierp zich,  gehoorzaamde mij zodra het van mij hoorde. Vreemdelingen toonden zich onderdanig, vreemde volken verloren hun kracht, bevend kwamen zij uit hun burchten.

De HEER leeft, geprezen zij mijn rots, hoogverheven is God, mijn redder.  De God die mij wraak liet nemen, dwong volken op de knieën, bevrijdde mij van mijn vijanden, verhief mij boven mijn tegenstanders, ontrukte mij aan mannen van geweld.

Daarom wil ik u prijzen te midden van de volken, HEER, een loflied zingen tot eer van uw naam.  Hij schenkt zijn koning grote overwinningen, betoont zich trouw aan zijn gezalfde, aan David en zijn nageslacht, voor altijd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 43:1-5
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 95:1-11
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 137:1-8
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 96:1-13
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 114:1-8
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
0Shares