Zing voor de HEER een nieuw lied, zing voor de HEER, heel de aarde.  Zing voor de HEER, prijs Zijn naam, verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt. Maak aan alle volken Zijn majesteit bekend, aan alle naties Zijn wonderdaden.

Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe, geducht is Hij, meer dan alle goden.  De goden van de volken zijn minder dan niets, maar de HEER:

Hij heeft de hemel gemaakt. Glans en glorie gaan voor Hem uit, macht en luister vullen Zijn heiligdom.

Erken de HEER, stammen en volken, erken de HEER, Zijn majesteit en macht, erken de HEER, de majesteit van Zijn naam, draag geschenken Zijn voorhoven binnen.

Buig u voor de HEER in Zijn heilige glorie, huiver, heel de aarde, als Hij verschijnt. Zeg aan de volken:

‘De HEER is Koning. Vast staat de wereld, zij wankelt niet. Hij oordeelt de volken naar recht en wet.’

Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen, de zee bruisen en alles wat daar leeft. Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit, laten alle bomen jubelen

voor de HEER, want Hij is in aantocht, in aantocht is Hij als Rechter van de aarde. Rechtvaardig zal Hij de wereld berechten, de volken oordelen, trouw aan Zijn woord.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 148:1-14
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 116:1-19
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 118:15-29 2
0Shares