Zing voor de HEER een nieuw lied, zing voor de HEER, heel de aarde.  Zing voor de HEER, prijs Zijn naam, verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt. Maak aan alle volken Zijn majesteit bekend, aan alle naties Zijn wonderdaden.

Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe, geducht is Hij, meer dan alle goden.  De goden van de volken zijn minder dan niets, maar de HEER:

Hij heeft de hemel gemaakt. Glans en glorie gaan voor Hem uit, macht en luister vullen Zijn heiligdom.

Erken de HEER, stammen en volken, erken de HEER, Zijn majesteit en macht, erken de HEER, de majesteit van Zijn naam, draag geschenken Zijn voorhoven binnen.

Buig u voor de HEER in Zijn heilige glorie, huiver, heel de aarde, als Hij verschijnt. Zeg aan de volken:

‘De HEER is Koning. Vast staat de wereld, zij wankelt niet. Hij oordeelt de volken naar recht en wet.’

Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen, de zee bruisen en alles wat daar leeft. Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit, laten alle bomen jubelen

voor de HEER, want Hij is in aantocht, in aantocht is Hij als Rechter van de aarde. Rechtvaardig zal Hij de wereld berechten, de volken oordelen, trouw aan Zijn woord.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 91:1-16
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 2:1-12
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
0Shares