Bestrijd, HEER, wie mij bestrijden, vecht tegen wie mij bevechten, wapen U, grijp het schild, sta op om mij te helpen!

Zwaai met Uw speer en strijdbijl en werp ze naar mijn achtervolgers. Zeg tegen mij:

‘Ik ben het die je redt.’

Dat beschaamd en vernederd worden wie mij naar het leven staan, dat eerloos terugdeinzen wie mij kwaad willen doen.

Laten zij verwaaien als kaf in de wind wanneer de engel van de HEER hen opjaagt, laat hun weg donker en glad zijn wanneer de engel van de HEER hen vervolgt.

Zonder reden hebben ze een net gespannen, zonder reden een kuil voor mij gegraven. Laat hen ten onder gaan voor zij het weten, verstrikt raken in hun eigen netten en zelf de ondergang tegemoet gaan.

Dan zal ik juichen om de HEER, mij verheugen over de redding die Hij brengt. Uit de grond van mijn hart zal ik zeggen:

‘HEER, wie is aan U gelijk? U bevrijdt de zwakken van hun onderdrukkers, de zwakken en de armen van hun uitbuiters.’

Valse getuigen staan tegen mij op en vragen mij naar wat ik niet weet. Ze vergelden goed met kwaad, ik voel mij van ieder verlaten.

Waren zij ziek, ik trok een boetekleed aan, en bleef mijn gebed onverhoord, ik pijnigde mij door te vasten. Ik liep rond als waren zij vrienden, broers, ik ging in het zwart gehuld en liep gebogen als iemand die rouwt om zijn moeder.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 117:1-2
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 148:1-14
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 150:1-6
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
0Shares