De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?

Kwaadwilligen kwamen op mij af om mij levend te verslinden, mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij vielen.

Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn, al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten.

Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang:

wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, Hem te ontmoeten in Zijn tempel.

Hij laat mij schuilen onder Zijn dak op de dag van het kwaad, Hij verbergt mij veilig in Zijn tent, Hij tilt mij hoog op een rots.

Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij, ik wil offers brengen in Zijn tent, Hem juichend offers brengen, ik wil zingen en spelen voor de HEER.

Hoor mij, HEER, als ik tot U roep, wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt U na:

‘Zoek Mijn nabijheid!’ Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,  verberg Uw gelaat niet voor mij, wijs Uw dienaar niet af in Uw toorn.

U bent mij altijd tot hulp geweest, verstoot mij niet, verlaat mij niet, God, mijn behoud. Al verlaten mij vader en moeder, de HEER neemt mij liefdevol aan.

Wijs mij Uw weg, HEER, leid mij op een effen pad, bescherm mij tegen mijn vijanden, lever mij niet uit aan mijn belagers. Valse getuigen staan tegen mij op en dreigen met geweld.

Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te zien in het land van de levenden? Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 146:1-10
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 10:1-18
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 91:1-16
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 43:1-5
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
0Shares