Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God.

Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen?

Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht, want heel de dag hoor ik zeggen:

‘Waar is dan je God?’

Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God – een feestende menigte, juichend en lovend.

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.

Mijn ziel is bedroefd, daarom denk ik aan U, hier in het land van de Jordaan, bij de Hermon, op de top van de Misar.

De roep van vloed naar vloed, de stem van Uw waterstromen – al Uw golven slaan zwaar over mij heen.

Overdag bewijst de HEER mij Zijn liefde, ’s nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven.

Tot God, mijn rots, wil ik zeggen:

‘Waarom vergeet U mij, waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd?’

Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers, want ze zeggen heel de dag:

‘Waar is dan je God?’

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 148:1-14
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
0Shares