Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God.

Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen?

Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht, want heel de dag hoor ik zeggen:

‘Waar is dan je God?’

Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God – een feestende menigte, juichend en lovend.

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.

Mijn ziel is bedroefd, daarom denk ik aan U, hier in het land van de Jordaan, bij de Hermon, op de top van de Misar.

De roep van vloed naar vloed, de stem van Uw waterstromen – al Uw golven slaan zwaar over mij heen.

Overdag bewijst de HEER mij Zijn liefde, ’s nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven.

Tot God, mijn rots, wil ik zeggen:

‘Waarom vergeet U mij, waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd?’

Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers, want ze zeggen heel de dag:

‘Waar is dan je God?’

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 93:1-5
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 149:1-9
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 97:1-12
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 10:1-18
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
0Shares