Een beurtzang, een kunstig lied van de Ezrachiet Heman.

HEER, God, mijn redder, overdag schreeuw ik het uit, ’s nachts zit ik stil voor U neer.  Laat mijn gebed U bereiken, luister naar mijn klagen, ik word door rampen bezocht, mijn leven nadert het dodenrijk.

Ik hoor bij wie afgedaald zijn in het graf, ik ben als een man aan het eind van zijn krachten, een naamloze dode, ik ben als een gesneuvelde in een massagraf, aan wie U niet langer denkt, losgerukt uit Uw hand.

U hebt mij onder in de kuil gelegd, in het duister van de diepte,  Uw toorn drukt zwaar op mij, Uw golven slaan over mij heen. Bekenden hebt U van mij vervreemd, afgrijzen roep ik bij hen op, ik ben ingesloten en zie geen uitweg meer.

Mijn ogen zijn dof van ellende, ik roep U aan, HEER, elke dag, en strek mijn handen naar U uit. Doet U aan doden wonderen, staan schimmen op om U te loven?

Komt Uw liefde in het graf ter sprake of Uw trouw in de afgrond?  Weet men in de duisternis van Uw wonderen of van Uw weldaden in het land der vergetelheid? Daarom roep ik U om hulp, HEER, elke morgen nader ik U met mijn gebed.

Waarom, HEER, verstoot U mij en verbergt U voor mij Uw gelaat? Ik ben verzwakt, van jongs af in doodsgevaar, verbijsterd moet ik Uw woede verduren.

De gloed van Uw toorn overweldigt mij, Uw verschrikkingen maken mij sprakeloos,  als water omringen ze mij, dag aan dag, van alle kanten sluiten ze mij in.  Mijn beste vrienden hebt U van mij vervreemd, mijn enige metgezel is de duisternis.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 137:1-8
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 115:1-18
Psalmen 99:1-9
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 147:1-20
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
0Shares