Een beurtzang, een kunstig lied van de Ezrachiet Heman.

HEER, God, mijn redder, overdag schreeuw ik het uit, ’s nachts zit ik stil voor U neer.  Laat mijn gebed U bereiken, luister naar mijn klagen, ik word door rampen bezocht, mijn leven nadert het dodenrijk.

Ik hoor bij wie afgedaald zijn in het graf, ik ben als een man aan het eind van zijn krachten, een naamloze dode, ik ben als een gesneuvelde in een massagraf, aan wie U niet langer denkt, losgerukt uit Uw hand.

U hebt mij onder in de kuil gelegd, in het duister van de diepte,  Uw toorn drukt zwaar op mij, Uw golven slaan over mij heen. Bekenden hebt U van mij vervreemd, afgrijzen roep ik bij hen op, ik ben ingesloten en zie geen uitweg meer.

Mijn ogen zijn dof van ellende, ik roep U aan, HEER, elke dag, en strek mijn handen naar U uit. Doet U aan doden wonderen, staan schimmen op om U te loven?

Komt Uw liefde in het graf ter sprake of Uw trouw in de afgrond?  Weet men in de duisternis van Uw wonderen of van Uw weldaden in het land der vergetelheid? Daarom roep ik U om hulp, HEER, elke morgen nader ik U met mijn gebed.

Waarom, HEER, verstoot U mij en verbergt U voor mij Uw gelaat? Ik ben verzwakt, van jongs af in doodsgevaar, verbijsterd moet ik Uw woede verduren.

De gloed van Uw toorn overweldigt mij, Uw verschrikkingen maken mij sprakeloos,  als water omringen ze mij, dag aan dag, van alle kanten sluiten ze mij in.  Mijn beste vrienden hebt U van mij vervreemd, mijn enige metgezel is de duisternis.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 148:1-14
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 93:1-5
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 91:1-16
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 146:1-10
Psalmen 1:1-6
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 2:1-12
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 96:1-13
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 117:1-2
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 147:1-20
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 149:1-9
0Shares