Ik zwijg niet over Uw goedheid, maar getuig van Uw trouw en Uw hulp. In de kring van het volk verheel ik niet hoe liefdevol, hoe trouw U bent.

U, HEER, U weigert mij Uw ontferming niet, Uw liefde en Uw trouw zullen mij steeds bewaren,

ook nu rampen mij omringen, talloos vele, nu mijn zonden mij achtervolgen en ik geen uitweg zie, nu ze talrijker zijn dan de haren op mijn hoofd en de moed mij is ontzonken.

Wil uitkomst brengen, HEER, HEER, kom mij haastig te hulp.

Laat beschaamd en vernederd worden wie mij naar het leven staan, met schande terugwijken wie mijn ongeluk zoeken, van schaamte verstommen wie de spot met mij drijven.

Wie bij U hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn, wie van U hun redding verwachten zullen steeds weer zeggen:

‘Groot is de HEER.’

Ik ben arm en zwak, Heer, denk aan mij. U bent mijn helper, mijn bevrijder, mijn God, wacht niet langer.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 147:1-20
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 148:1-14
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 93:1-5
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 137:1-8
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 107:1-22 1
0Shares