God staat op, Zijn vijanden stuiven uiteen, Zijn haters vluchten als Hij verschijnt.  U verdrijft ze zoals wind de rook verdrijft. Zoals was smelt bij het vuur, zo vergaan de zondaars als God verschijnt. Maar de rechtvaardigen verblijden zich, zij juichen als God verschijnt, uitgelaten van vreugde.

Zing voor God, bezing Zijn naam, maak ruim baan voor Hem die door de vlakten rijdt, HEER is Zijn naam, jubel als Hij verschijnt:

vader van wezen, beschermer van weduwen, God in Zijn heilig verblijf. God geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Maar opstandigen zullen wonen op dorre grond.

God, toen U optrok aan het hoofd van Uw volk, toen U voortschreed door de woestijn, beefde de aarde, en water stortte uit de hemel toen God verscheen, de heerser van de Sinai, toen God verscheen, de God van Israël.

U liet een milde regen neerdalen, God, en schonk Uw uitgeput land nieuwe kracht. Uw kleine kudde ging er wonen, in Uw goedheid, God, gaf U het aan de zwakken.

De HEER sprak een bevel uit, een menigte vrouwen zei het voort:

‘Koningen vluchten, hun legers vluchten, thuis verdelen de vrouwen de buit  en jullie slapen bij de schaapskooi!’

De vleugels van de duif waren met zilver bedekt, haar slagpennen met geelgroen goud:

de Ontzagwekkende dreef koningen uiteen, sneeuw viel neer op de Salmon.

Machtige berg, berg van Basan, veeltoppige berg, berg van Basan, waarom afgunstig, veeltoppig gebergte, op de berg die God als zetel koos? De HEER woont daar voor eeuwig.

Met machtige wagens, tweemaal tienduizend, met duizenden en duizenden, trok de Heer van de Sinai naar het heiligdom. U voerde gevangenen mee, eiste gaven van opstandige mensen, en steeg op naar Uw woning, HEER, onze God.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 43:1-5
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 2:1-12
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 150:1-6
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 148:1-14
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 93:1-5
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 95:1-11
Psalmen 10:1-18
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
0Shares