God staat op, Zijn vijanden stuiven uiteen, Zijn haters vluchten als Hij verschijnt.  U verdrijft ze zoals wind de rook verdrijft. Zoals was smelt bij het vuur, zo vergaan de zondaars als God verschijnt. Maar de rechtvaardigen verblijden zich, zij juichen als God verschijnt, uitgelaten van vreugde.

Zing voor God, bezing Zijn naam, maak ruim baan voor Hem die door de vlakten rijdt, HEER is Zijn naam, jubel als Hij verschijnt:

vader van wezen, beschermer van weduwen, God in Zijn heilig verblijf. God geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Maar opstandigen zullen wonen op dorre grond.

God, toen U optrok aan het hoofd van Uw volk, toen U voortschreed door de woestijn, beefde de aarde, en water stortte uit de hemel toen God verscheen, de heerser van de Sinai, toen God verscheen, de God van Israël.

U liet een milde regen neerdalen, God, en schonk Uw uitgeput land nieuwe kracht. Uw kleine kudde ging er wonen, in Uw goedheid, God, gaf U het aan de zwakken.

De HEER sprak een bevel uit, een menigte vrouwen zei het voort:

‘Koningen vluchten, hun legers vluchten, thuis verdelen de vrouwen de buit  en jullie slapen bij de schaapskooi!’

De vleugels van de duif waren met zilver bedekt, haar slagpennen met geelgroen goud:

de Ontzagwekkende dreef koningen uiteen, sneeuw viel neer op de Salmon.

Machtige berg, berg van Basan, veeltoppige berg, berg van Basan, waarom afgunstig, veeltoppig gebergte, op de berg die God als zetel koos? De HEER woont daar voor eeuwig.

Met machtige wagens, tweemaal tienduizend, met duizenden en duizenden, trok de Heer van de Sinai naar het heiligdom. U voerde gevangenen mee, eiste gaven van opstandige mensen, en steeg op naar Uw woning, HEER, onze God.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 97:1-12
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 146:1-10
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 147:1-20
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 94:1-23
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
0Shares