Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang:

geducht is de HEER, de Allerhoogste, machtige Koning van heel de aarde.

Volken dwong Hij voor ons op de knieën, naties legde Hij aan onze voeten. Hij koos voor ons een eigen land, de trots van Jakob, het volk dat Hij liefheeft.

Onder gejuich steeg God omhoog, de HEER steeg op bij hoorngeschal.  Zing voor God, zing een lied, zing voor onze Koning, zing Hem een lied:

God is Koning van heel de aarde. Zing een feestelijk lied.

God heerst als Koning over de volken, God zetelt op Zijn heilige troon.  De vorsten van de volken zijn bijeen in het gevolg van Abrahams God. Zijn schildwachten zijn ze op aarde. Hoog is Hij verheven.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 99:1-9
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 114:1-8
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 91:1-16
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 94:1-23
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 1:1-6
Psalmen 95:1-11
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
0Shares