Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang:

geducht is de HEER, de Allerhoogste, machtige Koning van heel de aarde.

Volken dwong Hij voor ons op de knieën, naties legde Hij aan onze voeten. Hij koos voor ons een eigen land, de trots van Jakob, het volk dat Hij liefheeft.

Onder gejuich steeg God omhoog, de HEER steeg op bij hoorngeschal.  Zing voor God, zing een lied, zing voor onze Koning, zing Hem een lied:

God is Koning van heel de aarde. Zing een feestelijk lied.

God heerst als Koning over de volken, God zetelt op Zijn heilige troon.  De vorsten van de volken zijn bijeen in het gevolg van Abrahams God. Zijn schildwachten zijn ze op aarde. Hoog is Hij verheven.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 97:1-12
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 114:1-8
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 94:1-23
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 150:1-6
Psalmen 146:1-10
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 43:1-5
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 137:1-8
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 147:1-20
0Shares