HEER, houd U niet ver van mij, mijn sterkte, snel mij te hulp.  Bevrijd mijn ziel van het zwaard, mijn leven uit de greep van die honden. Red mij uit de muil van de leeuw, bescherm mij tegen de horens van de wilde stier. U geeft mij antwoord.

Ik zal Uw naam bekendmaken, U loven in de kring van mijn volk. Loof Hem, allen die de HEER vrezen, breng Hem eer, kinderen van Jakob, wees beducht voor Hem, volk van Israël.

Hij veracht de zwakke niet, verafschuwt niet wie wordt vernederd, Hij wendt Zijn blik niet van hem af, maar hoort zijn hulpgeroep.

Van U komt mijn lofzang in de kring van het volk, mijn geloften los ik in bij wie U vrezen. De vernederden zullen eten en worden verzadigd. Zij die Hem zoeken, brengen lof aan de HEER. Voor altijd mogen jullie leven!

Overal, tot aan de einden der aarde, zal men de HEER gedenken en zich tot Hem wenden. Voor U zullen zich buigen alle stammen en volken. Want het koningschap is aan de HEER, Hij heerst over de volken.

Wie op aarde in overvloed leven, zullen aanzitten en zich voor Hem buigen. Ook zullen voor Hem knielen wie in het graf zijn neergedaald, wie hun leven niet konden behouden.

Een nieuw geslacht zal Hem dienen en aan de kinderen vertellen van de Heer; aan het volk dat nog geboren moet worden zal het van Zijn gerechtigheid verhalen:

Hij is een God van daden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 150:1-6
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 146:1-10
Psalmen 116:1-19
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 115:1-18
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 95:1-11
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
0Shares