Uw naam, HEER, blijft in eeuwigheid, van U, HEER, zal men spreken, van geslacht op geslacht. Want de HEER doet recht aan Zijn volk en ontfermt zich over Zijn dienaren.

Goden van andere volken zijn van zilver en goud, gemaakt door mensenhanden. Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken, ze hebben ogen, maar kunnen niet zien,

ze hebben oren, maar kunnen niet horen; er komt geen adem uit hun mond. Zoals zij, zo worden ook hun makers, en ieder die op hen vertrouwt.

Huis van Israël, prijs de HEER, huis van Aäron, prijs de HEER, huis van Levi, prijs de HEER, wie de HEER vrezen, prijs de HEER.  Geprezen zij de HEER op de Sion, Hij die Zijn woning heeft in Jeruzalem.

Halleluja!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 94:1-23
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 2:1-12
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 95:1-11
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 117:1-2
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
0Shares