Uw naam, HEER, blijft in eeuwigheid, van U, HEER, zal men spreken, van geslacht op geslacht. Want de HEER doet recht aan Zijn volk en ontfermt zich over Zijn dienaren.

Goden van andere volken zijn van zilver en goud, gemaakt door mensenhanden. Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken, ze hebben ogen, maar kunnen niet zien,

ze hebben oren, maar kunnen niet horen; er komt geen adem uit hun mond. Zoals zij, zo worden ook hun makers, en ieder die op hen vertrouwt.

Huis van Israël, prijs de HEER, huis van Aäron, prijs de HEER, huis van Levi, prijs de HEER, wie de HEER vrezen, prijs de HEER.  Geprezen zij de HEER op de Sion, Hij die Zijn woning heeft in Jeruzalem.

Halleluja!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 97:1-12
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 10:1-18
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 94:1-23
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 115:1-18
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
0Shares