Bij U, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande, red en bevrijd mij, doe mij recht, hoor mij en kom mij te hulp.

Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan. U hebt mijn redding bevolen, mijn rots en mijn burcht, dat bent U.

Mijn God, bevrijd mij uit de hand van schurken, uit de greep van wrede onderdrukkers.  U bent mijn enige hoop, HEER, mijn God, van jongs af vertrouw ik op U. Al vanaf mijn geboorte steun ik op U, al in de moederschoot was U het die mij droeg, U wil ik altijd loven.

Voor velen ben ik een teken, U bent mijn veilige schuilplaats. Heel de dag is mijn mond vervuld van Uw lof en Uw luister.

Verstoot mij niet nu ik oud word, verlaat mij niet nu mijn kracht bezwijkt.  Mijn vijanden spreken over mij, ze loeren op mij en spannen samen, ze zeggen:

‘God heeft hem verlaten, jaag hem op, grijp hem, niemand die hem redt.’

God, blijf niet ver van mij, mijn God, kom mij haastig te hulp, laat mijn tegenstanders van schaamte bezwijken, wie mijn ongeluk zoeken, met schande worden bedekt.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 94:1-23
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 10:1-18
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 2:1-12
Psalmen 117:1-2
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 93:1-5
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
0Shares