Zij maakten een stierkalf bij de Horeb en bogen zich voor een stuk metaal. God, hun eer, ruilden zij in voor een beeld van een dier dat gras eet.

Vergeten waren zij God, hun Redder, die iets groots had verricht in Egypte, wonderen in het land van Cham, geduchte daden bij de Rietzee.

Hij besloot hen uit te roeien, maar Mozes, de man die Hij had gekozen, verdedigde hen, ging voor hem staan en wendde Zijn dodelijke woede af.

Zij weigerden het begeerlijke land en stelden geen vertrouwen in Zijn woord. Ze bleven klagend in hun tenten en wilden niet luisteren naar de HEER.

Hij hief Zijn hand en zwoer hen te doden in de woestijn, hun nazaten te verspreiden onder de volken, te verstrooien over alle landen.

Zij verbonden zich aan de Baäl van de Peor en aten van offers voor de doden. Ze griefden Hem met hun gedrag, en onder hen brak een plaag uit.

Pinechas stond op en kwam tussenbeide, en de plaag werd bedwongen. Het is hem toegerekend als een rechtvaardige daad, van geslacht op geslacht, tot in eeuwigheid.

Zij wekten Zijn toorn bij het water van Meriba en brachten Mozes in moeilijkheden, want toen zij zich verzetten tegen Gods geest, sprak hij overhaast en onbezonnen.

Zij roeiden de volken niet uit die de HEER hun had aangewezen,  vermengden zich zelfs met hen en spiegelden zich aan hun daden, vereerden hun godenbeelden en raakten verstrikt in hun netten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 114:1-8
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 148:1-14
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 115:1-18
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 94:1-23
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 95:1-11
Psalmen 43:1-5
Psalmen 106:1-18 1
0Shares