Zij maakten een stierkalf bij de Horeb en bogen zich voor een stuk metaal. God, hun eer, ruilden zij in voor een beeld van een dier dat gras eet.

Vergeten waren zij God, hun Redder, die iets groots had verricht in Egypte, wonderen in het land van Cham, geduchte daden bij de Rietzee.

Hij besloot hen uit te roeien, maar Mozes, de man die Hij had gekozen, verdedigde hen, ging voor hem staan en wendde Zijn dodelijke woede af.

Zij weigerden het begeerlijke land en stelden geen vertrouwen in Zijn woord. Ze bleven klagend in hun tenten en wilden niet luisteren naar de HEER.

Hij hief Zijn hand en zwoer hen te doden in de woestijn, hun nazaten te verspreiden onder de volken, te verstrooien over alle landen.

Zij verbonden zich aan de Baäl van de Peor en aten van offers voor de doden. Ze griefden Hem met hun gedrag, en onder hen brak een plaag uit.

Pinechas stond op en kwam tussenbeide, en de plaag werd bedwongen. Het is hem toegerekend als een rechtvaardige daad, van geslacht op geslacht, tot in eeuwigheid.

Zij wekten Zijn toorn bij het water van Meriba en brachten Mozes in moeilijkheden, want toen zij zich verzetten tegen Gods geest, sprak hij overhaast en onbezonnen.

Zij roeiden de volken niet uit die de HEER hun had aangewezen,  vermengden zich zelfs met hen en spiegelden zich aan hun daden, vereerden hun godenbeelden en raakten verstrikt in hun netten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 94:1-23
Psalmen 93:1-5
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 114:1-8
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 91:1-16
Psalmen 148:1-14
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 43:1-5
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 137:1-8
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 96:1-13
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
0Shares