Ja, God is goed voor Israël, voor wie zuiver zijn van hart!  Toch had ik bijna een misstap begaan, bijna waren mijn voeten uitgegleden, want ik keek met afgunst naar de dwazen, benijdde het geluk van wie kwaad doen.

Tot hun dood blijven zij voor ziekte gespaard, hun buik is goedgevuld, aardse kwellingen kennen zij niet, het lijden van anderen gaat aan hen voorbij.

Daarom is hoogmoed hun halssieraad en bedekt geweld hen als een mantel, hun ogen puilen uit het vet, van eigenwaan zwelt hun hart.

Ze spotten, spreken kwaad en dreigen vanaf hun hoge zetels, ze zetten een mond op tot aan de hemel en hun tong roert zich overal op aarde.

Daarom lopen de mensen achter hen aan, drinken hun woorden in als water  en zeggen:

‘Hoe zou God iets weten? Heeft de Allerhoogste een antwoord?’ Zo zijn de goddelozen ten voeten uit, ze verrijken zich, onverstoorbaar.

Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver en waste ik mijn handen in onschuld! Want ik werd gestraft, dag aan dag, en geslagen, elke morgen weer.

Maar zou ik spreken als zij, ik pleegde verraad aan Gods kinderen!  Dus bleef ik nadenken, ik wilde weten waarom – het was een vraag die mij kwelde, tot ik Gods heiligdom binnenging en mij hun einde voor ogen bracht.

Ja, U zet hen op een glibberig pad en stort hen in een diepe afgrond.  In een oogwenk is het met hen gedaan, hun ondergang, hun einde is een verschrikking. Ze zijn als een nachtmerrie na het ontwaken, Heer, bij het opstaan verjaagt U ze als beelden uit een droom.

Zolang ik verbitterd was, gekwetst van binnen, dom en dwaas, was ik bij U als een redeloos dier.

Maar nu weet ik mij altijd bij U, U houdt mij aan de hand en leidt mij volgens Uw plan. Dan neemt U mij weg, met eer bekleed.

Wie buiten U heb ik in de hemel? Naast U wens ik geen ander op aarde. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.

Wie ver van U blijven, komen om, wie U ontrouw zijn, verdelgt U. Bij God te zijn is mijn enig verlangen, mijn toevlucht vind ik bij God, de HEER. Van al Uw daden zal ik verhalen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 97:1-12
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 96:1-13
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 94:1-23
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 43:1-5
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 99:1-9
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 149:1-9
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
0Shares