Ja, God is goed voor Israël, voor wie zuiver zijn van hart!  Toch had ik bijna een misstap begaan, bijna waren mijn voeten uitgegleden, want ik keek met afgunst naar de dwazen, benijdde het geluk van wie kwaad doen.

Tot hun dood blijven zij voor ziekte gespaard, hun buik is goedgevuld, aardse kwellingen kennen zij niet, het lijden van anderen gaat aan hen voorbij.

Daarom is hoogmoed hun halssieraad en bedekt geweld hen als een mantel, hun ogen puilen uit het vet, van eigenwaan zwelt hun hart.

Ze spotten, spreken kwaad en dreigen vanaf hun hoge zetels, ze zetten een mond op tot aan de hemel en hun tong roert zich overal op aarde.

Daarom lopen de mensen achter hen aan, drinken hun woorden in als water  en zeggen:

‘Hoe zou God iets weten? Heeft de Allerhoogste een antwoord?’ Zo zijn de goddelozen ten voeten uit, ze verrijken zich, onverstoorbaar.

Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver en waste ik mijn handen in onschuld! Want ik werd gestraft, dag aan dag, en geslagen, elke morgen weer.

Maar zou ik spreken als zij, ik pleegde verraad aan Gods kinderen!  Dus bleef ik nadenken, ik wilde weten waarom – het was een vraag die mij kwelde, tot ik Gods heiligdom binnenging en mij hun einde voor ogen bracht.

Ja, U zet hen op een glibberig pad en stort hen in een diepe afgrond.  In een oogwenk is het met hen gedaan, hun ondergang, hun einde is een verschrikking. Ze zijn als een nachtmerrie na het ontwaken, Heer, bij het opstaan verjaagt U ze als beelden uit een droom.

Zolang ik verbitterd was, gekwetst van binnen, dom en dwaas, was ik bij U als een redeloos dier.

Maar nu weet ik mij altijd bij U, U houdt mij aan de hand en leidt mij volgens Uw plan. Dan neemt U mij weg, met eer bekleed.

Wie buiten U heb ik in de hemel? Naast U wens ik geen ander op aarde. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.

Wie ver van U blijven, komen om, wie U ontrouw zijn, verdelgt U. Bij God te zijn is mijn enig verlangen, mijn toevlucht vind ik bij God, de HEER. Van al Uw daden zal ik verhalen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 2:1-12
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 93:1-5
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 105:1-22 1
0Shares