Denk aan het woord, tot Uw dienaar gesproken, waarmee U mij hoop hebt gegeven.  Dit is de troost in mijn ellende: dat Uw belofte mij doet leven. Al lachen de hoogmoedigen mij ook uit, ik wijk niet af van Uw wet.

Ik denk aan Uw eeuwige voorschriften, HEER, daarin vind ik troost.  Ik ben ontzet over de zondaars die Uw wet verlaten. Uw wetten zijn voor mij als liederen in het huis waar ik als vreemdeling woon.

Zelfs in de nacht denk ik aan Uw naam, HEER, en houd ik mij aan Uw wet.  Dit is mij gegeven: dat ik Uw regels volg.

HEER, mijn enig bezit, ik heb beloofd mij te houden aan Uw woorden. Met heel mijn hart zoek ik Uw gunst, wees mij genadig zoals U hebt beloofd.

Ik heb nagedacht over de weg die ik ga en volg weer het spoor van Uw richtlijnen, ik haast mij, en aarzel niet mij te houden aan Uw geboden.

Al zetten rondom mij zondaars hun strikken, Uw wet vergeet ik niet. Midden in de nacht sta ik op en loof U om Uw rechtvaardige voorschriften.

Ik ben een vriend van allen die U vrezen en zich houden aan Uw regels.  De aarde is vol van Uw trouw, HEER, onderwijs mij in Uw wetten.

U bent goed geweest voor Uw dienaar, HEER, zoals U hebt beloofd. Leer mij goed oordelen en onderscheiden, ik heb vertrouwen in Uw geboden.

Voor ik vernederd werd, tastte ik mis, nu houd ik mij aan Uw woord. U bent goed geweest en hebt goed gedaan, onderwijs mij in Uw wetten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 116:1-19
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 117:1-2
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 93:1-5
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 114:1-8
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 96:1-13
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
0Shares