Denk aan het woord, tot Uw dienaar gesproken, waarmee U mij hoop hebt gegeven.  Dit is de troost in mijn ellende: dat Uw belofte mij doet leven. Al lachen de hoogmoedigen mij ook uit, ik wijk niet af van Uw wet.

Ik denk aan Uw eeuwige voorschriften, HEER, daarin vind ik troost.  Ik ben ontzet over de zondaars die Uw wet verlaten. Uw wetten zijn voor mij als liederen in het huis waar ik als vreemdeling woon.

Zelfs in de nacht denk ik aan Uw naam, HEER, en houd ik mij aan Uw wet.  Dit is mij gegeven: dat ik Uw regels volg.

HEER, mijn enig bezit, ik heb beloofd mij te houden aan Uw woorden. Met heel mijn hart zoek ik Uw gunst, wees mij genadig zoals U hebt beloofd.

Ik heb nagedacht over de weg die ik ga en volg weer het spoor van Uw richtlijnen, ik haast mij, en aarzel niet mij te houden aan Uw geboden.

Al zetten rondom mij zondaars hun strikken, Uw wet vergeet ik niet. Midden in de nacht sta ik op en loof U om Uw rechtvaardige voorschriften.

Ik ben een vriend van allen die U vrezen en zich houden aan Uw regels.  De aarde is vol van Uw trouw, HEER, onderwijs mij in Uw wetten.

U bent goed geweest voor Uw dienaar, HEER, zoals U hebt beloofd. Leer mij goed oordelen en onderscheiden, ik heb vertrouwen in Uw geboden.

Voor ik vernederd werd, tastte ik mis, nu houd ik mij aan Uw woord. U bent goed geweest en hebt goed gedaan, onderwijs mij in Uw wetten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 149:1-9
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 10:1-18
Psalmen 93:1-5
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 99:1-9
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 43:1-5
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 114:1-8
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 116:1-19
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 1:1-6
0Shares