Dat de vloek die hij liefhad hem treft, de zegen die hij een ander misgunde hem nooit ten deel zal vallen.  Dat de vloek hem als een mantel omhult, zijn lichaam vult als water, zijn gebeente doordringt als olie. Dat de vloek als het kleed is dat hij draagt, als de gordel die hij dagelijks omheeft!’ 

Laat zó de HEER mijn aanklagers straffen, hen die zelf over mij dit kwaad afroepen.  Maar U, HEER, mijn God, doe voor mij wat tot eer van Uw naam is:

bevrijd mij, U bent goed en trouw. Ik ben verzwakt en arm, gewond in het diepst van mijn hart. 

Ik verdwijn als een schaduw die lengt, als een sprinkhaan die wordt afgeschud;  mijn knieën zijn slap van het vasten, ik ben tot op het bot vermagerd. Ik wek de lachlust op, wie mij ziet schudt meewarig het hoofd. 

Help mij, HEER, mijn God, red mij in Uw trouw, dan zullen zij weten dat het Uw hand is, dat U, HEER, dit hebt gedaan. 

Komt van hen de vloek, van U verwacht ik zegen, schande over mijn belagers, vreugde over Uw dienaar, hoon zal het kleed zijn van wie mij aanklagen, schande de mantel waarin zij zich hullen. 

De HEER zal ik prijzen met luide stem, Hem loven te midden van velen,  Hij staat de armen ter zijde en redt hen uit de greep van hun rechters.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 94:1-23
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 114:1-8
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 148:1-14
Psalmen 93:1-5
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 146:1-10
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 2:1-12
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 91:1-16
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
0Shares