Dat de vloek die hij liefhad hem treft, de zegen die hij een ander misgunde hem nooit ten deel zal vallen.  Dat de vloek hem als een mantel omhult, zijn lichaam vult als water, zijn gebeente doordringt als olie. Dat de vloek als het kleed is dat hij draagt, als de gordel die hij dagelijks omheeft!’ 

Laat zó de HEER mijn aanklagers straffen, hen die zelf over mij dit kwaad afroepen.  Maar U, HEER, mijn God, doe voor mij wat tot eer van Uw naam is:

bevrijd mij, U bent goed en trouw. Ik ben verzwakt en arm, gewond in het diepst van mijn hart. 

Ik verdwijn als een schaduw die lengt, als een sprinkhaan die wordt afgeschud;  mijn knieën zijn slap van het vasten, ik ben tot op het bot vermagerd. Ik wek de lachlust op, wie mij ziet schudt meewarig het hoofd. 

Help mij, HEER, mijn God, red mij in Uw trouw, dan zullen zij weten dat het Uw hand is, dat U, HEER, dit hebt gedaan. 

Komt van hen de vloek, van U verwacht ik zegen, schande over mijn belagers, vreugde over Uw dienaar, hoon zal het kleed zijn van wie mij aanklagen, schande de mantel waarin zij zich hullen. 

De HEER zal ik prijzen met luide stem, Hem loven te midden van velen,  Hij staat de armen ter zijde en redt hen uit de greep van hun rechters.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 147:1-20
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 137:1-8
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 97:1-12
Psalmen 146:1-10
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 116:1-19
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 148:1-14
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 10:1-18
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
0Shares