HEER, Uw kracht verblijdt de koning, luid juicht hij om Uw overwinning. U gaf hem wat zijn hart verlangde, het verzoek van zijn lippen wees U niet af.

U nadert hem met rijke zegen en plaatst op zijn hoofd een gouden kroon. Leven heeft hij gevraagd, U hebt het hem gegeven, lengte van dagen, voor eeuwig en altijd.

Groot is zijn roem door Uw overwinning, U tooit hem met glans en met glorie, U schenkt hem voor altijd Uw zegen, U verblijdt hem met het licht van Uw gelaat.

Ja, de koning vertrouwt op de HEER, door de trouw van de Allerhoogste wankelt hij niet.

Uw hand zal Uw vijanden slaan, Uw machtige hand Uw haters treffen,  U doet hen branden als vuur in een oven wanneer U verschijnt.

De HEER zal hen in Zijn woede verslinden, vuur zal hen verteren. Hun kinderen zult U op aarde verdelgen, hun nageslacht uitroeien onder de mensen.

Al spannen zij tegen U samen, al zinnen zij op kwaad, ze bereiken niets, want U zult hen op de vlucht jagen, U schiet Uw pijlen recht op hen af.

Verhef U, HEER, in Uw kracht, wij zullen Uw macht in liederen bezingen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 1:1-6
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 10:1-18
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 91:1-16
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 147:1-20
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 115:1-18
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 96:1-13
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
0Shares