HEER, mijn God, bij U schuil ik, bevrijd mij van mijn vervolgers, red mij, ze zullen mij nog verscheuren als leeuwen, mij meesleuren zonder dat iemand mij redt.

HEER, mijn God, als ik iets heb misdaan, als er onrecht kleeft aan mijn handen,  als ik goed met kwaad heb vergolden, of mijn belager zonder reden heb beroofd – laat dan de vijand mij achtervolgen, mij inhalen, vertreden en vertrappen in het stof, mij beroven van mijn eer en mijn leven.

Sta op, HEER, laat Uw toorn ontbranden, keer U tegen de razernij van mijn belagers, kom mij te hulp, gebieder van het recht. Laat U omringen door de raad van de volken en bestijg hoog boven hen Uw troon,  HEER, Rechter van de wereld.

Doe mij recht, HEER, ik ben onschuldig, mij treft geen blaam. Roep de goddelozen een halt toe en wees de rechtvaardige tot steun. U die hart en nieren doorgrondt bent een rechtvaardige God.

God is het schild dat mij beschermt, Hij bevrijdt de oprechten van hart. God is een rechtvaardige rechter, Hij bestraft het kwaad, elke dag.

Maar de vijand scherpt opnieuw zijn zwaard, hij spant zijn boog en legt aan, hij richt zijn wapens om te doden, zijn pijlen zijn schichten van vuur.

Hij draagt verderf onder het hart, zwanger van onheil baart hij bedrog.  Hij delft een put en diept hem uit, maar valt in de kuil die hij zelf heeft gegraven. Het onheil keert zich tegen hem, het geweld komt neer op zijn eigen hoofd.

Ik zal de HEER om Zijn rechtvaardigheid loven, de naam van de HEER, de Allerhoogste, bezingen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 91:1-16
Psalmen 97:1-12
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 115:1-18
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 93:1-5
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 94:1-23
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 119:1-16 1
0Shares