HEER, mijn God, bij U schuil ik, bevrijd mij van mijn vervolgers, red mij, ze zullen mij nog verscheuren als leeuwen, mij meesleuren zonder dat iemand mij redt.

HEER, mijn God, als ik iets heb misdaan, als er onrecht kleeft aan mijn handen,  als ik goed met kwaad heb vergolden, of mijn belager zonder reden heb beroofd – laat dan de vijand mij achtervolgen, mij inhalen, vertreden en vertrappen in het stof, mij beroven van mijn eer en mijn leven.

Sta op, HEER, laat Uw toorn ontbranden, keer U tegen de razernij van mijn belagers, kom mij te hulp, gebieder van het recht. Laat U omringen door de raad van de volken en bestijg hoog boven hen Uw troon,  HEER, Rechter van de wereld.

Doe mij recht, HEER, ik ben onschuldig, mij treft geen blaam. Roep de goddelozen een halt toe en wees de rechtvaardige tot steun. U die hart en nieren doorgrondt bent een rechtvaardige God.

God is het schild dat mij beschermt, Hij bevrijdt de oprechten van hart. God is een rechtvaardige rechter, Hij bestraft het kwaad, elke dag.

Maar de vijand scherpt opnieuw zijn zwaard, hij spant zijn boog en legt aan, hij richt zijn wapens om te doden, zijn pijlen zijn schichten van vuur.

Hij draagt verderf onder het hart, zwanger van onheil baart hij bedrog.  Hij delft een put en diept hem uit, maar valt in de kuil die hij zelf heeft gegraven. Het onheil keert zich tegen hem, het geweld komt neer op zijn eigen hoofd.

Ik zal de HEER om Zijn rechtvaardigheid loven, de naam van de HEER, de Allerhoogste, bezingen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 137:1-8
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 1:1-6
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 93:1-5
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 148:1-14
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 95:1-11
Psalmen 146:1-10
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 10:1-18
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 107:1-22 1
0Shares