Huldig de HEER bij de klank van de lier, speel voor Hem op de tiensnarige harp. Zing voor Hem een nieuw lied, speel en zing met overgave.

Oprecht is het woord van de HEER, alles wat Hij doet is betrouwbaar. Hij heeft recht en gerechtigheid lief, van de trouw van de HEER is de aarde vervuld.

Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, door de adem van Zijn mond het leger der sterren. Hij verzamelt het zeewater en sluit het in, Hij bergt de oceanen in schatkamers weg.

Laat heel de aarde vrezen voor de HEER, en wie de wereld bewonen Hem duchten, want Hij sprak en het was er, Hij gebood en daar stond het.

De HEER doet de plannen van volken teniet, Hij verijdelt wat naties beramen, maar het plan van de HEER houdt eeuwig stand, wat Hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht.

Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft, de natie die Hij verkoos als de Zijne. Uit de hemel ziet de HEER omlaag en slaat Hij de sterveling gade.

Vanaf Zijn troon houdt Hij het oog op allen die de aarde bewonen. Hij die de harten van allen vormt, Hij doorziet al hun daden.

Koningen winnen niet door een machtig leger, brute kracht redt krijgsheren niet. Van geen nut zijn paarden voor de overwinning, hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst.

Het oog van de HEER rust op wie Hem vrezen en hopen op Zijn trouw:

Hij zal hen redden in doodsgevaar, bij hongersnood zal Hij hun leven sparen.

Wij verwachten vol verlangen de HEER, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, om Hem is ons hart verblijd, op Zijn heilige naam vertrouwen wij.

Schenk ons Uw trouw, HEER, op U is al onze hoop gevestigd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 117:1-2
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 95:1-11
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 146:1-10
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 148:1-14
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:99-116 7
0Shares