Huldig de HEER bij de klank van de lier, speel voor Hem op de tiensnarige harp. Zing voor Hem een nieuw lied, speel en zing met overgave.

Oprecht is het woord van de HEER, alles wat Hij doet is betrouwbaar. Hij heeft recht en gerechtigheid lief, van de trouw van de HEER is de aarde vervuld.

Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, door de adem van Zijn mond het leger der sterren. Hij verzamelt het zeewater en sluit het in, Hij bergt de oceanen in schatkamers weg.

Laat heel de aarde vrezen voor de HEER, en wie de wereld bewonen Hem duchten, want Hij sprak en het was er, Hij gebood en daar stond het.

De HEER doet de plannen van volken teniet, Hij verijdelt wat naties beramen, maar het plan van de HEER houdt eeuwig stand, wat Hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht.

Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft, de natie die Hij verkoos als de Zijne. Uit de hemel ziet de HEER omlaag en slaat Hij de sterveling gade.

Vanaf Zijn troon houdt Hij het oog op allen die de aarde bewonen. Hij die de harten van allen vormt, Hij doorziet al hun daden.

Koningen winnen niet door een machtig leger, brute kracht redt krijgsheren niet. Van geen nut zijn paarden voor de overwinning, hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst.

Het oog van de HEER rust op wie Hem vrezen en hopen op Zijn trouw:

Hij zal hen redden in doodsgevaar, bij hongersnood zal Hij hun leven sparen.

Wij verwachten vol verlangen de HEER, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, om Hem is ons hart verblijd, op Zijn heilige naam vertrouwen wij.

Schenk ons Uw trouw, HEER, op U is al onze hoop gevestigd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 94:1-23
Psalmen 1:1-6
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 91:1-16
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 26:1-12 Van David
0Shares