God van vergelding, HEER, God van vergelding, verschijn in luister. Verhef U, rechter van de aarde, geef de hoogmoedigen hun loon.

Hoe lang nog zullen de wettelozen, HEER, hoe lang nog zullen de wettelozen juichen, de onrechtvaardigen het hoogste woord voeren en trotse taal uitslaan?

Zij vertrappen Uw volk, HEER, onderdrukken Uw liefste bezit, weduwen en vreemdelingen doden ze, kinderen zonder vader brengen ze om.

‘De HEER ziet het niet,’ zeggen ze, ‘de God van Jakob merkt toch niets.’

Kom tot inzicht, onverstandigen. Dwazen, worden jullie ooit wijs? Hij heeft het oor geplant – zou Hij niet horen? het oog gevormd – zou Hij niet zien?

Die de volken leidt, de mensen leert en vermaant – zou Hij niet straffen? De HEER kent de mensen, niet meer dan lucht zijn hun gedachten.

Gelukkig de mens, HEER, die door U wordt geleid en onderwezen in Uw wet en Uw leer. Hij zal rust vinden in kwade dagen, terwijl voor de wettelozen een kuil wordt gegraven.

Nee, de HEER zal Zijn volk niet verstoten, Zijn liefste bezit niet verlaten. De rechtspraak voegt zich weer naar het recht, de oprechten van hart sluiten zich aan.

Wie treedt voor mij op tegen die onrechtvaardigen, wie beschermt mij tegen die schurken? Had de HEER mij niet geholpen, dan woonde ik al in de stilte van het graf.

Toen ik dacht:

Mijn voet glijdt weg, hield Uw trouw mij staande, HEER. Toen ik door zorgen werd overstelpt, was Uw troost de vreugde van mijn ziel.

Kiest U de kant van verdorven rechters, die onheil stichten in naam van de wet? Ze spannen samen tegen de rechtvaardigen en veroordelen onschuldigen ter dood!

De HEER is mijn burcht geworden, mijn God de rots waarop ik schuil.  Hij geeft de schuldigen het loon dat zij verdienen, om hun onrecht brengt Hij hen tot zwijgen, de HEER, onze God, brengt hen voorgoed tot zwijgen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 146:1-10
Psalmen 1:1-6
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 95:1-11
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 2:1-12
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 149:1-9
Psalmen 147:1-20
Psalmen 117:1-2
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 115:1-18
0Shares