God van vergelding, HEER, God van vergelding, verschijn in luister. Verhef U, rechter van de aarde, geef de hoogmoedigen hun loon.

Hoe lang nog zullen de wettelozen, HEER, hoe lang nog zullen de wettelozen juichen, de onrechtvaardigen het hoogste woord voeren en trotse taal uitslaan?

Zij vertrappen Uw volk, HEER, onderdrukken Uw liefste bezit, weduwen en vreemdelingen doden ze, kinderen zonder vader brengen ze om.

‘De HEER ziet het niet,’ zeggen ze, ‘de God van Jakob merkt toch niets.’

Kom tot inzicht, onverstandigen. Dwazen, worden jullie ooit wijs? Hij heeft het oor geplant – zou Hij niet horen? het oog gevormd – zou Hij niet zien?

Die de volken leidt, de mensen leert en vermaant – zou Hij niet straffen? De HEER kent de mensen, niet meer dan lucht zijn hun gedachten.

Gelukkig de mens, HEER, die door U wordt geleid en onderwezen in Uw wet en Uw leer. Hij zal rust vinden in kwade dagen, terwijl voor de wettelozen een kuil wordt gegraven.

Nee, de HEER zal Zijn volk niet verstoten, Zijn liefste bezit niet verlaten. De rechtspraak voegt zich weer naar het recht, de oprechten van hart sluiten zich aan.

Wie treedt voor mij op tegen die onrechtvaardigen, wie beschermt mij tegen die schurken? Had de HEER mij niet geholpen, dan woonde ik al in de stilte van het graf.

Toen ik dacht:

Mijn voet glijdt weg, hield Uw trouw mij staande, HEER. Toen ik door zorgen werd overstelpt, was Uw troost de vreugde van mijn ziel.

Kiest U de kant van verdorven rechters, die onheil stichten in naam van de wet? Ze spannen samen tegen de rechtvaardigen en veroordelen onschuldigen ter dood!

De HEER is mijn burcht geworden, mijn God de rots waarop ik schuil.  Hij geeft de schuldigen het loon dat zij verdienen, om hun onrecht brengt Hij hen tot zwijgen, de HEER, onze God, brengt hen voorgoed tot zwijgen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 1:1-6
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 146:1-10
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
0Shares