Zij brachten hun zonen en dochters ten offer aan de demonen  en vergoten het bloed van onschuldigen, het bloed van hun zonen en dochters, geofferd aan de beelden van Kanaän. Een stroom van bloed ontheiligde het land. Zij werden onrein door hun daden, overspelig was hun gedrag.

Toen ontstak de HEER in toorn, Hij gruwde van Zijn volk, Zijn liefste bezit.  Hij gaf het in de macht van vreemde volken, zij werden overheerst door hun haters, onderdrukt door hun vijanden, en moesten zwichten voor hun macht.

Vele malen kwam Hij hen bevrijden, maar zij volhardden in opstandig gedrag en zonken weg door eigen schuld. Toch zag Hij naar hen om, telkens als Hij hen hoorde klagen in hun nood.

Hij dacht weer aan Zijn verbond met hen, zo trouw was Hij dat Hij deernis voelde en medelijden wekte bij allen die hen hadden weggevoerd.

Red ons, HEER, onze God, breng ons bijeen uit de andere volken, dan loven wij Uw heilige naam en verkondigen trots Uw roem.

Geprezen zij de HEER, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Laat het hele volk antwoorden:

‘Amen!’

Halleluja!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 2:1-12
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 99:1-9
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 97:1-12
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 146:1-10
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
0Shares