Zij brachten hun zonen en dochters ten offer aan de demonen  en vergoten het bloed van onschuldigen, het bloed van hun zonen en dochters, geofferd aan de beelden van Kanaän. Een stroom van bloed ontheiligde het land. Zij werden onrein door hun daden, overspelig was hun gedrag.

Toen ontstak de HEER in toorn, Hij gruwde van Zijn volk, Zijn liefste bezit.  Hij gaf het in de macht van vreemde volken, zij werden overheerst door hun haters, onderdrukt door hun vijanden, en moesten zwichten voor hun macht.

Vele malen kwam Hij hen bevrijden, maar zij volhardden in opstandig gedrag en zonken weg door eigen schuld. Toch zag Hij naar hen om, telkens als Hij hen hoorde klagen in hun nood.

Hij dacht weer aan Zijn verbond met hen, zo trouw was Hij dat Hij deernis voelde en medelijden wekte bij allen die hen hadden weggevoerd.

Red ons, HEER, onze God, breng ons bijeen uit de andere volken, dan loven wij Uw heilige naam en verkondigen trots Uw roem.

Geprezen zij de HEER, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Laat het hele volk antwoorden:

‘Amen!’

Halleluja!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 137:1-8
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 115:1-18
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 149:1-9
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 93:1-5
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 99:1-9
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 114:1-8
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 95:1-11
Psalmen 10:1-18
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
0Shares