Laat dit voor het nageslacht worden opgeschreven, dan zal een herboren volk de HEER loven  als de HEER heeft neergezien van Zijn heilige hoogte, zich vanuit de hemel naar de aarde heeft neergebogen om het zuchten van gevangenen te horen, om vrij te laten wie de dood nabij zijn.

Dan wordt in Sion de naam van de HEER geprezen, Zijn lof gezongen in Jeruzalem als volken en koninkrijken bijeenkomen om de HEER te aanbidden.

Hij heeft halverwege mijn kracht gebroken, Hij heeft mijn levensdagen verkort. Ik smeek:

Mijn God, neem mij niet midden in het leven weg, Uw jaren duren van geslacht op geslacht.

Vóór alle tijden hebt U de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van Uw handen.  Zij zullen vergaan, maar U houdt stand, zij zullen als kleren verslijten,

U verwisselt ze als een gewaad en zij verdwijnen,  maar U blijft dezelfde, Uw jaren nemen geen einde. De kinderen van Uw dienaren zullen veilig wonen, ook op hun nageslacht rust Uw oog.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 94:1-23
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 146:1-10
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 91:1-16
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 2:1-12
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 10:1-18
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
0Shares