Laat dit voor het nageslacht worden opgeschreven, dan zal een herboren volk de HEER loven  als de HEER heeft neergezien van Zijn heilige hoogte, zich vanuit de hemel naar de aarde heeft neergebogen om het zuchten van gevangenen te horen, om vrij te laten wie de dood nabij zijn.

Dan wordt in Sion de naam van de HEER geprezen, Zijn lof gezongen in Jeruzalem als volken en koninkrijken bijeenkomen om de HEER te aanbidden.

Hij heeft halverwege mijn kracht gebroken, Hij heeft mijn levensdagen verkort. Ik smeek:

Mijn God, neem mij niet midden in het leven weg, Uw jaren duren van geslacht op geslacht.

Vóór alle tijden hebt U de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van Uw handen.  Zij zullen vergaan, maar U houdt stand, zij zullen als kleren verslijten,

U verwisselt ze als een gewaad en zij verdwijnen,  maar U blijft dezelfde, Uw jaren nemen geen einde. De kinderen van Uw dienaren zullen veilig wonen, ook op hun nageslacht rust Uw oog.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 148:1-14
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 95:1-11
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 91:1-16
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 147:1-20
Psalmen 99:1-9
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 119:167-176 11
0Shares