Ik blijf naar U uitzien, altijd, U lof brengen, meer en meer.  Mijn mond verhaalt van Uw gerechtigheid, van Uw reddende daden, dag aan dag, hun aantal kan ik niet tellen. Spreken zal ik over Uw macht, HEER, mijn God, de rechtvaardigheid roemen van U alleen.

God, U onderwees mij van jongs af aan, en steeds nog vertel ik Uw wonderen. Nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet, o God, zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind, kan verhalen van de macht van Uw arm.

Uw gerechtigheid rijst hoog op, o God, U hebt grootse daden verricht. God, wie is aan U gelijk?  U hebt mij doen zien veel ellende en nood –

laat mij nu herleven, laat mij herrijzen uit de diepten van de aarde. Verhoog mij in aanzien, omgeef mij met Uw troost.

Dan zal ik U loven bij het spel op de harp, U en Uw trouw, mijn God. Ik zal voor U zingen bij de lier, Heilige van Israël.

Mijn lippen zullen juichen wanneer ik voor U zing, ik zal jubelen omdat U mij hebt verlost. Mijn tong zal heel de dag van Uw gerechtigheid spreken:

wie mijn ongeluk zoekt, zal te schande staan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 2:1-12
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 99:1-9
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 148:1-14
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 94:1-23
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
0Shares