Ik blijf naar U uitzien, altijd, U lof brengen, meer en meer.  Mijn mond verhaalt van Uw gerechtigheid, van Uw reddende daden, dag aan dag, hun aantal kan ik niet tellen. Spreken zal ik over Uw macht, HEER, mijn God, de rechtvaardigheid roemen van U alleen.

God, U onderwees mij van jongs af aan, en steeds nog vertel ik Uw wonderen. Nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet, o God, zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind, kan verhalen van de macht van Uw arm.

Uw gerechtigheid rijst hoog op, o God, U hebt grootse daden verricht. God, wie is aan U gelijk?  U hebt mij doen zien veel ellende en nood –

laat mij nu herleven, laat mij herrijzen uit de diepten van de aarde. Verhoog mij in aanzien, omgeef mij met Uw troost.

Dan zal ik U loven bij het spel op de harp, U en Uw trouw, mijn God. Ik zal voor U zingen bij de lier, Heilige van Israël.

Mijn lippen zullen juichen wanneer ik voor U zing, ik zal jubelen omdat U mij hebt verlost. Mijn tong zal heel de dag van Uw gerechtigheid spreken:

wie mijn ongeluk zoekt, zal te schande staan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 99:1-9
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 97:1-12
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 149:1-9
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
0Shares