Toen God dit hoorde, werd Hij verbolgen en wierp Hij Israël ver van zich af. Hij gaf Zijn woning in Silo op, de tent waar Hij woonde onder de mensen.

Hij liet Zijn volk gevangen wegvoeren, leverde Zijn sieraad uit aan de belager, gaf Zijn sterke mannen prijs aan het zwaard. Hij was verbolgen op Zijn eigen bezit.

Het vuur verslond Zijn jonge mannen, Zijn jonge vrouwen werden niet bejubeld, Zijn priesters kwamen om door het zwaard, Zijn weduwen vonden geen tranen meer.

De Heer ontwaakte als uit een slaap, als een strijder uit de roes van de wijn, Hij joeg Zijn belagers terug, bedekte hen met eeuwige smaad.

Hij verwierp de tent die bij Jozef stond, de stam Efraïm koos Hij niet,  nee, de stam Juda koos Hij, de Sionsberg heeft Hij lief. Hij bouwde Zijn heiligdom, hoog als de hemel, en zette het vast als de aarde, voor eeuwig.

Zijn keuze viel op David, Zijn dienaar, Hij riep hem weg bij de schapen,  haalde hem achter de zogende ooien vandaan en maakte hem herder van Jakob, Zijn volk, van Israël, Zijn eigen bezit. Hij was een herder met een zuiver hart, met vaste hand heeft hij hen geleid.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 146:1-10
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 91:1-16
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 116:1-19
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 43:1-5
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 148:1-14
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 94:1-23
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 147:1-20
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 95:1-11
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
0Shares