God, vreemde volken hebben Uw land bezet, Uw heilige tempel geschonden en Jeruzalem in puin veranderd. De lijken van Uw dienaren lieten zij liggen als aas voor de vogels van de hemel, het vlees van Uw getrouwen als voedsel voor de wilde dieren op aarde.

Hun bloed werd als water vergoten rond Jeruzalem – en niemand die hen begroef. Gehoond worden wij door onze naburen, beschimpt en bespot door de volken rondom.

Hoe lang nog, HEER! Bent U voor eeuwig verbolgen? Hoe lang blijft Uw woede branden?  Stort Uw toorn uit over de volken die U niet kennen, over de koninkrijken die Uw naam niet aanroepen, want zij hebben Jakob verslonden en zijn woonplaats verwoest.

Reken ons de zonden van vroeger niet aan, toon erbarmen en haast U, want onze ellende is groot, help ons, God, bevrijd ons, tot eer van Uw roemrijke naam, red ons en bedek onze zonden, omwille van Uw naam.

Waarom mogen de volken zeggen:

‘Waar is nu hun God?’ Laat de volken weten, laat ons het zien, dat het bloed van Uw dienaren wordt gewroken. Laat het zuchten van Uw geknechte volk U bereiken, machtig is Uw arm:

houd in leven wie ten dode zijn gedoemd.

Straf de volken rondom ons zevenvoudig voor de smaad die zij U hebben aangedaan, Heer!  Wij zijn Uw volk, de kudde die U hoedt, wij zullen U prijzen tot in eeuwigheid, van geslacht op geslacht verhalen van Uw roem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 1:1-6
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 147:1-20
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 146:1-10
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 93:1-5
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 10:1-18
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
0Shares