God, vreemde volken hebben Uw land bezet, Uw heilige tempel geschonden en Jeruzalem in puin veranderd. De lijken van Uw dienaren lieten zij liggen als aas voor de vogels van de hemel, het vlees van Uw getrouwen als voedsel voor de wilde dieren op aarde.

Hun bloed werd als water vergoten rond Jeruzalem – en niemand die hen begroef. Gehoond worden wij door onze naburen, beschimpt en bespot door de volken rondom.

Hoe lang nog, HEER! Bent U voor eeuwig verbolgen? Hoe lang blijft Uw woede branden?  Stort Uw toorn uit over de volken die U niet kennen, over de koninkrijken die Uw naam niet aanroepen, want zij hebben Jakob verslonden en zijn woonplaats verwoest.

Reken ons de zonden van vroeger niet aan, toon erbarmen en haast U, want onze ellende is groot, help ons, God, bevrijd ons, tot eer van Uw roemrijke naam, red ons en bedek onze zonden, omwille van Uw naam.

Waarom mogen de volken zeggen:

‘Waar is nu hun God?’ Laat de volken weten, laat ons het zien, dat het bloed van Uw dienaren wordt gewroken. Laat het zuchten van Uw geknechte volk U bereiken, machtig is Uw arm:

houd in leven wie ten dode zijn gedoemd.

Straf de volken rondom ons zevenvoudig voor de smaad die zij U hebben aangedaan, Heer!  Wij zijn Uw volk, de kudde die U hoedt, wij zullen U prijzen tot in eeuwigheid, van geslacht op geslacht verhalen van Uw roem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 147:1-20
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 10:1-18
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 148:1-14
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 1:1-6
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
0Shares